Grif­fi­oen brengt de vas­te plant naar de open­ba­re ruim­te

Dat Bert Grif­fi­oen in de plan­ten terecht zou komen, stond bij geboor­te eigen­lijk wel vast. Zijn groot­va­der begon al in 1923 met het telen van vas­te plan­ten in het ‘cen­trum van de vas­te­plan­ten­teelt’ rond­om Lei­den. Na de oor­log namen bei­de zonen, waar­on­der de vader van Bert, de zaak over. Bert is zodoen­de de der­de gene­ra­tie […]

Bul­gaar­se Green City een feit

Ook in Bul­ga­rije wor­den con­cre­te stap­pen gezet om de ‘Green City filo­so­fie’ te ver­sprei­den. Onlangs werd al de Bul­gaar­se vari­ant van de inter­na­ti­o­na­le web­si­te van The Green City gepre­sen­teerd. Daar­naast werd er van 29 t/m 31 mei a.s. een con­fe­ren­tie geor­ga­ni­seerd, die geheel in het teken stond van moge­lijk­he­den om ste­den ver­der te ver­groe­nen. Op […]

Bul­gaars groen bedrijfs­le­ven omarmt Green City filo­so­fie

Ook in Bul­ga­rije wor­den con­cre­te stap­pen gezet om de ‘Green City filo­so­fie’ te ver­sprei­den. Onlangs werd al de Bul­gaar­se vari­ant van de inter­na­ti­o­na­le web­si­te van The Green City gepre­sen­teerd. Daar­naast zal er van 29 t/m 31 mei a.s. een con­fe­ren­tie wor­den geor­ga­ni­seerd, die geheel in het teken zal staan van moge­lijk­he­den om ste­den ver­der te […]