Gemeen­ten wer­ken samen aan ‘Bloem­rij­ke ber­men’

Een acht­tal gemeen­ten uit de Leid­se regio en Stich­ting Land van Wijk en Wou­den wer­ken samen aan een net­werk van bloem­rij­ke ber­men in stad en dorp. Om bloem­rij­ke ber­men te rea­li­se­ren, han­te­ren de gemeen­ten onder ande­re een ander maai- en zaai­be­leid. Het mag alle­maal wat wil­der en ‘min­der aan­ge­harkt’. Er wor­den ver­schil­len­de bloem- en plan­ten­soor­ten […]

Ber­men Noord­oost­pol­der bui­ten­ge­woon door suc­ces­vol eco­lo­gisch beheer

Diver­se orchi­dee­ën­soor­ten, Dwerg­zeg­ge en Stij­ve ogen­troost zijn bij­zon­de­re plan­ten die nu weer in de ber­men voor­ko­men, dank­zij suc­ces­vol eco­lo­gisch berm­be­heer door de gemeen­te Noord­oost­pol­der. Het eco­lo­gisch beheer wordt betaald door gemeen­te Noord­oost­pol­der, die eige­naar van de ber­men is. Het vrij­ge­ko­men bag­ger uit de slo­ten wordt niet op de berm gelegd, maar ver­werkt op de land­bouw­per­ce­len […]

Bio­di­ver­si­teit krijgt alle kans in Deur­ne­se ber­men

In 2011 is de gemeen­te Deur­ne gestart met een pilot om haar ber­men bui­ten de bebouw­de kom op een ande­re manier te behe­ren. De eer­ste resul­ta­ten zijn dus­da­nig dat de pilot ver­der uit­ge­breid kan wor­den. Voor dit jaar bete­kent dit dat Deur­ne haar ber­men vol­le­dig eco­lo­gisch gaat behe­ren. Bio­di­ver­si­teit krijgt dus alle kans in de […]