Gemeenten werken samen aan ‘Bloemrijke bermen’

Een achttal gemeenten uit de Leidse regio en Stichting Land van Wijk en Wouden werken samen aan een netwerk van bloemrijke bermen in stad en dorp. Om bloemrijke bermen te realiseren, hanteren de gemeenten onder andere een ander maai- en zaaibeleid. Het mag allemaal wat wilder en ‘minder aangeharkt’. Er worden verschillende bloem- en plantensoorten […]

Bermen Noordoostpolder buitengewoon door succesvol ecologisch beheer

Diverse orchideeënsoorten, Dwergzegge en Stijve ogentroost zijn bijzondere planten die nu weer in de bermen voorkomen, dankzij succesvol ecologisch bermbeheer door de gemeente Noordoostpolder. Het ecologisch beheer wordt betaald door gemeente Noordoostpolder, die eigenaar van de bermen is. Het vrijgekomen bagger uit de sloten wordt niet op de berm gelegd, maar verwerkt op de landbouwpercelen […]

Biodiversiteit krijgt alle kans in Deurnese bermen

In 2011 is de gemeente Deurne gestart met een pilot om haar bermen buiten de bebouwde kom op een andere manier te beheren. De eerste resultaten zijn dusdanig dat de pilot verder uitgebreid kan worden. Voor dit jaar betekent dit dat Deurne haar bermen volledig ecologisch gaat beheren. Biodiversiteit krijgt dus alle kans in de […]