Gemeenten werken samen aan ‘Bloemrijke bermen’

Een achttal gemeenten uit de Leidse regio en Stichting Land van Wijk en Wouden werken samen aan een netwerk van bloemrijke bermen in stad en dorp. Om bloemrijke bermen te realiseren, hanteren de gemeenten onder andere een ander maai- en zaaibeleid. Het mag allemaal wat wilder en ‘minder aangeharkt’. Er worden verschillende bloem- en plantensoorten ingezaaid en in plaats van maaimachines worden schapen ingezet om de bermen op natuurvriendelijke wijze te beheren.
Biodiverse bermen
De berm is een uitstekende plek voor planten en dieren om voedsel te vinden en zich te nestelen. En als al die plekken met elkaar worden verbonden, kan de levende natuur zich verder verspreiden. Deze ‘groene snelwegen’ zijn bijvoorbeeld essentieel voor een gezonde bijenstand en uiteindelijk dus voor onze voedselvoorziening. Bovendien biedt een bloemrijke berm een mooi decor voor recreatie in de regio.
Doelstelling van de Stichting Land van Wijk en Wouden, is om een zoveel mogelijk aaneengesloten netwerk te realiseren (40 kilometer) van ecologisch beheerde elementen in de Leidse Ommelanden. Het accent zal liggen op bermen langs recreatieve routes.
Adopteer een berm
Voor wie het leuk vindt, bestaat de mogelijkheid om samen met mensen uit de buurt een berm te adopteren. De gemeenten werken hiervoor samen met vrijwilligersgroepen die de bloemrijke bermen monitoren. Zij houden bijvoorbeeld bij hoeveel plantensoorten erbij komen. Kijk op www.landvanwijkenwouden.nl voor contactadressen van de vrijwilligersgroepen.
 
 
Bron: Stichting Land van Wijk en Wouden