Inwoners Stichtse Vecht denken mee over onderhoud openbare ruimte

Op 7 juni, wordt het IBOR beleidsplan besproken in de raadscommissie. IBOR staat voor Integraal beheer openbare ruimte. Gemeente Stichtse Vecht sluit op 1 januari 2017 nieuwe contracten af voor een groot deel van het onderhoud aan de openbare ruimte. Die contracten gaan bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen, straatmeubilair en reiniging, maar ook […]

Groenmanifest basis voor Drents provinciaal beleid

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben besloten de ambitie uit het Groenmanifest als uitgangspunt te nemen voor provinciaal beleid. GS verwachten met 3.500 ha nieuwe natuur tot 2027 een goed functionerende EHS van 15.500 ha te kunnen realiseren. Daarnaast voorzien zij met het vaststellen van het interim-beleidskader stikstof de vergunningverlening weer los te trekken. De partners […]

Bomenstichting organiseert congres 'Groenblijvend Beleid'

Op donderdag 20 mei organiseert de Bomenstichting in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein een middagcongres in Velp. Voor overheden en andere groene beleidsmakers. Het congres bestrijkt drie actuele thema’s. Gemeentelijk bomenbeleid: stappen in de groene richting; De integratie van Bouwen en Bomen: aandacht voor robuust groen in de bouwwereld; Burgerinitiatieven: hoe ermee om te […]