Gezonde bodem in de stad dankzij schimmels op boomwortel

Dr. Ir. Jacqueline Baar en ing Jeffrey Damen, directeur/adviseur bij Biomygreen en BioMyPro en adviseur Duurzaamheid bij BioMyPro lichten toe waarom vliegenzwammen bijdragen aan een groene stad. Er is meer groen in de stad nodig, veel meer groen. Dat groen heel belangrijk is, is wel bekend. Het heeft veel voordelen: zo is groen rustgevend, goed […]

Klankbordgroep Groene Stad Charta-leden

Op woensdag 4 april jl. kwam De Groene Stad Charta klankbordgroep voor het eerst bijeen. Deze groep van Charta-leden geeft het bestuur van Stichting De Groene Stad advies over inhoudelijke vraagstukken en treedt op als klankbord. De eerste vergadering stond niet alleen in het teken van kennismaken. Al snel gingen de aanwezigen onder leiding van […]

Bent u al chartapartner van de Groene Stad?

Wat is De Groene Stad Charta? Deze tijd stelt bijzondere eisen aan verantwoordelijke bestuurders en ondernemers in ons land. De uitdaging is om bij een groeiende bevolking de leefbaarheid van onze steden op peil te houden en de landelijke gebieden te ontzien en vitaal te houden en om onze welvaart te bestendigen. De aanzienlijke groei […]

Bodemadviescentrum Biomygreen ondertekent De Groene Stad Charta

‘De bodem eronder is minstens zo belangrijk als het groen zelf!’ ‘Het zit ‘m in de bodem’. Je hoort het Jacqueline Baar zeggen. Voor Jacqueline is het volkomen vanzelfsprekend dat je alleen maar zinvol kunt nadenken over de aanleg van groen in de stad als je niet ook stilstaat bij de bodem en het bodemleven. […]

Foto impressie introductie De Groene Stad Charta

Dinsdag 28 november jongstleden hebben o.a. VNO-NCW, Topsector T&U en NLGreenlabel en een serie bedrijven de eerste De Groene Stad Charta ondertekend! Hierbij een foto impressie van deze feestelijke bijeenkomst.