Verbinden openbaar groen draagt bij aan Utrechtse biodiversiteit

Kleine aanpassingen in de aanleg en beplanting van het openbaar groen kunnen het aantal dieren in de stad Utrecht aanzienlijk vergroten. Dit blijkt uit een onderzoek dat Amy Beerens van de Universiteit Utrecht deed in opdracht van de gemeente Utrecht. Wethouder Mirjam de Rijk van Milieu en Duurzaamheid ziet hierin een ondersteuning van het gemeentelijk groenbeleid.

In Nederland neemt het aantal verschillende dieren steeds verder af. De gemeente Utrecht is één van de organisaties die deze achteruitgang van biodiversiteit wil tegengaan. Masterstudent Amy Beerens van de Universiteit Utrecht onderzocht daarom in opdracht van de gemeente welke factoren invloed hebben op de biodiversiteit in de stad.

Verbinden groene plekken
De studie van Beerens laat zien dat kleine aanpassingen in de aanleg en invulling van het openbaar groen al invloed hebben op de biodiversiteit. Zo is er een positieve relatie tussen het aantal waarnemingen van dieren in het groen en de grootte van het openbare groen. Hoewel het niet altijd mogelijk is om een groter park aan te leggen, heeft het verbinden van de parken met elkaar ook een gunstige invloed op de biodiversiteit. Verder speelt ook de invulling van het groen een belangrijke rol. Met name de aanwezigheid van bosplantsoen met zowel struiken als bomen trekt veel dieren aan.

Nieuwe impuls groenstructuurplan
Dit onderzoek ondersteunt het beleid van de gemeente om groene plekken in en om de stad Utrecht met elkaar te verbinden. Het collegeprogramma geeft een nieuwe impuls aan de verdere realisering van een samenhangende groenstructuur, wat positief is voor de biodiversiteit in de stad.

Bron:
Gemeente Utrecht

Ecological engineering en biodiversiteit

De essentie van ecological engineering is de koppeling van verschillende functies, die het voor de mens én voor de natuur gunstig maakt. De natuur- , werk- , waterzuivering- en de  luchtzuiveringsfunctie etc. Deze functies kunnen elkaar zelfs versterken. Die integraliteit, waarbij ecologie, óók in de stad, heel functioneel wordt ingevuld, is de uitdaging voor de toekomst.

Volledige informatie:
Lees hier het interview met Dhr Hein van Bohemen

Ook interessant:
Ecologie, Groene daken

Bron:
VROM

Natuur in stad & dorp Bron van biodiversiteit

Het symposium ‘Natuur in stad & dorp’ op 12 juni 2008 laat u op inspirerende wijze zien welke wijze natuur met al haar mogelijkheden en met al haar spelregels steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het zorgvuldig handelen van gemeenten en groenbedrijven. Doel van het themasymposium is gemeenten informeren over het belang van biodiversiteit in de stad en dorp, over natuurwetgeving in Nederland en de effecten daarvan op gemeenten. De rol van gemeente is wellicht groter dan u nu denkt!

Volledige informatie:
Download hier de uitnodiging

Ook interessant:
Ecologie, biodiversiteit, beleid

Bron:
Vereniging Stadswerk