Berichten

In het Waterkwartier in Zutphen is afgelopen zaterdagmiddag een natuurspeelplek geopend. Het doel is om kinderen van zes tot twaalf jaar oud aan het spelen te krijgen in en met de natuur zodat zij ook leren wat de natuur allemaal te bieden heeft.

In de speeltuin zijn dan ook geen traditionele speeltoestellen – zoals wipkip of wipwap – te vinden. In plaats daarvan kunnen kinderen zich vermaken met onder meer uitgezaagde stammen van bomen en een erehaag van takken.

Het is in Zutphen de eerste natuurspeelplek van deze omvang. De speeltuin is zeker 150 meter diep en is uitgezet tussen de struiken. Als het aan de gemeente ligt, komen er op meer plekken in Zutphen dergelijke speelplekken.

“We denken dat een natuurspeelplek erg goed in Zutphen past”, zegt wethouder Withagen (GroenLinks).

 


Bron:
De Stentor

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

In een nieuw groenbeleidsplan voor de lange termijn moet de groene structuur van Zutphen en Warnsveld worden vastgelegd. De ‘groene longen’ moeten daarin beter worden beschermd tegen toekomstige bouwplannen. Dit is hard nodig, want de stadsnatuur in de hele gemeente komt steeds meer onder druk te staan.

Dit staatin het partijprogramma van de Stadspartij Zutphen.
Rond de binnenstad van Zutphen is door bouwprojecten de afgelopen jaren al veel groene ruimte verdwenen en tal van nieuwe plannen staan op stapel.

Groen speelt rol bij waardering woonklimaat
Doordat in de afgelopen jaren vele volwassen, beeldbepalende bomen zijn verdwenen, wordt het in sommige wijken steeds moeilijker om te recreëren in de directe woonomgeving. Omdat Zutphen, in tegenstelling tot vele andere steden, niet één echt stadspark van enige omvang heeft, heeft de Stadspartij voorgesteld daarin te voorzien.
Bij de waardering van het woonklimaat speelt de groenfactor een niet te onderschatten rol.

Minimaal 1.000 bomen planten
Verder wil de Stadspartij een grondige herziening van het bomenbeleid in Zutphen. De afgelopen jaren zijn vele honderden bomen gekapt zonder dat voldoende is aangeplant.

De Stadspartij pleit voor een stadsplan voor bomen, waarbij de Bomenstichting en de inwoners nauw worden betrokken. Er moeten onder meer meer forse boompartijen komen, zowel in Zutphen als Warnsveld. Niet alleen goed voor de kwaliteit van het stads- en dorpsschoon, maar ook voor het schoon houden van de lucht onder andere door de opname van CO2 en het leveren van zuurstof. Wij willen herplant van minimaal 1000 bomen in de komende raadsperiode.

Groenadoptie
De Stadspartij wil de biodiversiteit in kleine buurtparken en particuliere tuinen bevorderen. In samenwerking met de Wijkaanpak kan door ‘groenadoptie’ de belangstelling voor stadsnatuur worden vergroot.

Klik hier voor meer informatie over het verkiezingsprogramma »

Bron:
Stadspartij Zutphen