Berichten

Op woensdagochtend 12 december worden de eerste van 1000 nieuwe bomen in Amsterdam Zuidoos geplant. Het gaat om een groepje kersenbomen in het Bijlmerpark. Het totaal aantal bomen dat in 2012 nog wordt geplant, 250 stuks, is óf eetbaar (vrucht- en notenbomen) óf trekt bijen aan.

Stadsdeel Zuidoost plant nog deze bestuursperiode – tot en met maart 2014 – ten minste 1000 nieuwe bomen. Zuidoost wil met dit ‘1000Bomenplan’ de kwaliteit van het groen verbeteren, om zo buurten mooier en leefbaarder te maken.

Hulpactie
Bij de keuze voor de locatie voor de 750 bomen die in 2013 en de eerste maanden van 2014 worden geplant, vraagt het stadsdeel de bewoners om hulp. Vanaf januari kunnen zij het stadsdeel laten weten waar zij een of meer nieuwe bomen zouden wensen. Niet alle plekken zijn geschikt; zo bevindt zich onder de grond een uitgebreid netwerk van kabels en leidingen die geen wortels van bomen verdraagt. Het stadsdeel nodigt bewoners uit mee te zoeken in de krant Zuidoost.nl die 24 januari verschijnt. Tijdens de Boomfeestdag op 20 maart 2013 presenteren we de resultaten van deze ‘hulpactie’.

 

In Stadsdeel Amsterdam Zuidoost is onlangs de lijst van monumentale bomen vastgesteld. Stadsdeel Zuidoost is een stadsdeel in ontwikkeling waarbij het wonen in een stedelijke omgeving omgeven door groen en water centraal staat in de vernieuwing.

Het behoud en de aanleg van een duurzaam bomenbestand is een belangrijk onderdeel van de groenvernieuwing.

Ruimte voor nieuwe bomen
Nieuwe bomen worden op een dusdanige wijze geplant dat ze zich volop kunnen ontwikkelen.

Bewoners hebben diverse bomen aangemeld voor deze lijst waarna de adviescommissie de aanvragen heeft beoordeeld. Per boom heeft de commissie een advies uitgebracht.

 

 

 

Zeer groen stadsdeel
Zuidoost is een van de groenste stadsdelen van Amsterdam. De groene omgeving is voor veel mensen dan ook een reden zich in Zuidoost te vestigen. Elk jaar wordt veel geïnvesteerd in het groen. Een indicatie: Het afgelopen plantjaar werden ruim 1800 bomen geplant en zagen 45.000 bloembollen het licht. Verder werden ruim 190.000 heesters en 23.000 haagplantsoen aangeplant en bloeiden 3000 winterviolen in bloembakken. Het nieuwe Bijlmerpark dat in 2011 wordt afgerond, krijgt steeds meer vorm en kent straks uiteenlopende sferen met een natuurpark, een deel met sport en spel, een Bijlmerbomentuin, een recreatieweide, uitkijkheuvels en diverse waterpartijen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Stadsdeel Zuidoost