De Groe­ne Stad steunt Groen “Hed­ge­fund” Zui­d­as

Inves­te­rin­gen in groen leve­ren op ter­mijn een hoog ren­de­ment op voor de hele samen­le­ving, want ze dra­gen bij aan een pret­ti­ge­re leef­om­ge­ving en bete­re gezond­heid. Dat blijkt uit onder­zoek van o.a. Pro­fes­sor Jaap Sei­dell en Dr. Jolan­da Maas, bei­den ver­bon­den aan de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam. De Groe­ne Stad steunt net als deze beken­de weten­schap­pers de […]

De Alma­t­uin op de Zuid-As: een groe­ne oase in de stad

Op dins­dag 16 sep­tem­ber orga­ni­seer­den de Vrien­den van de Alma­t­uin een sym­po­si­um over ‘Het belang van groe­ne oasen voor de gezon­de stad’. De Alma­t­uin is met recht een groe­ne oase in de stad te noe­men. De tuin ligt mid­den op de Amster­dam­se Zuid-as, ver­scho­len tus­sen de hoge bank­kan­to­ren en de facul­teits­ge­bou­wen van de VU. Je […]