'Natuur kan prima zonder subsidie'

De Nederlandse natuur hoeft helemaal niet afhankelijk te zijn van subsidie en giften. De overheid kan in langlopende contracten de rechten van natuur- en landschapsgebieden overdragen aan coöperaties of verenigingen. In ruil voor de plicht het gebied te verzorgen, krijgt de beheerder dan het recht het gebied onder strikte voorwaarden uit te baten. Dit staat […]

Een vitale stad kan niet zonder vitaal groen

In 2009 hebben 18 steden de groenconvenanten voor krachtwijken ondertekend. Sindsdien zijn verschillende groenprojecten gestart of afgerond en er is veel kennis en ervaring opgedaan. Daarom organiseerde het programma Groen en de Stad, Kenniscentrum Recreatie en de gemeente Amersfoort een kennisdag groene krachtwijken op 17 november 2010, met als doel het uitwisselen van deze kennis […]