Berichten

De Nederlandse natuur hoeft helemaal niet afhankelijk te zijn van subsidie en giften. De overheid kan in langlopende contracten de rechten van natuur- en landschapsgebieden overdragen aan coöperaties of verenigingen. In ruil voor de plicht het gebied te verzorgen, krijgt de beheerder dan het recht het gebied onder strikte voorwaarden uit te baten.

Dit staat vandaag in Dagblad Trouw.

Het plan voor de introductie van ‘moderne heerlijkheden’, waarmee wordt verwezen naar het Middeleeuwse economische systeem, is afkomstig van Gerben Smid en Tom Bade, van kennisinstituut Triple E.

Zij presenteren hun idee op korte termijn als voorstel aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, waar veel belangstelling bestaat voor deze alternatieve financiering.

Lees het volledige bericht »

In 2009 hebben 18 steden de groenconvenanten voor krachtwijken ondertekend. Sindsdien zijn verschillende groenprojecten gestart of afgerond en er is veel kennis en ervaring opgedaan. Daarom organiseerde het programma Groen en de Stad, Kenniscentrum Recreatie en de gemeente Amersfoort een kennisdag groene krachtwijken op 17 november 2010, met als doel het uitwisselen van deze kennis en ervaring. “Groen is wat de burger wil”.

Met deze woorden opende Lucas Bolsius, burgemeester van de gemeente Amersfoort, de kennisdag. De afgelopen jaren is groen steeds hoger op de agenda komen te staan. De komende tijd zal de aandacht voor groen vanuit de politiek en de overheid afnemen door bezuinigingen en een verschuiving van belangen. Maar groen heeft toekomst, omdat het voor de burger altijd belangrijk blijft. Groen is niet alleen mooi om naar te kijken. Het is ook van belang voor de gezondheid en het welzijn van mensen en voor de economie.
Zo is de waarde van huizen die dichtbij het groen liggen hoger.

Vier thema’s
In deelsessies werd kennis uitgewisseld over vier centrale thema’s rond groenprojecten: burgerparticipatie, financiering, beheer en monitoring van maatschappelijke effecten.

Beste groenproject in de krachtwijk
De 18 steden presenteerden de groenprojecten in de krachtwijk aan elkaar middels een posterpresentatie. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie reikte prijzen uit aan de twee beste groenprojecten.

Groene schoolpleinen project
Het groene schoolpleinen project van de gemeente Rotterdam werd door de deelnemers van de kennisdag uitgeroepen tot beste groenproject in de krachtwijk en ontving €1500 extra budget. Een groot deel van de Rotterdamse jeugd raakt steeds meer vervreemd van de natuur. Om draagvlak voor natuur en groen bij kinderen in de stad te vergroten zal de gemeente in drie jaar tijd 12 groene schoolpleinen realiseren. Groene schoolpleinen kunnen voorzien in de groenbehoefte van een wijk en de kloof tussen de jeugd en de natuur kleiner maken.

Nijmeegse krachtwijk Hatert
De Nijmeegse krachtwijk Hatert sleepte de tweede prijs van € 750 in de wacht. Het groen in de krachtwijk Hatert is eentonig en voelt dichtbij de Hatertse brug ook onveilig. In overleg met bewoners wordt dit groen opgewaardeerd tot Park Hatertzoom waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en recreëren.

Lees hier het volledige verslag de kennisdag »