Dag van het Park: zon­dag 3 juni

Zon­dag 3 juni doen 43 gemeen­ten in Neder­land mee aan de lan­de­lij­ke Dag van het Park. Met (gra­tis) acti­vi­tei­ten en ver­tier voor jong en oud wor­den par­ken op deze dag omge­to­verd tot leven­di­ge ont­moe­tings­plaat­sen.  De Dag van het Park is een ini­ti­a­tief van de ANWB dat dit jaar voor de acht­ste keer wordt gehou­den. Het […]

Dag van het Park op zon­dag 30 mei in 50 gemeen­ten

Zon­dag 30 mei is het weer de Dag van het Park. Meer dan 50 gemeen­ten zet­ten hun par­ken in het zon­ne­tje en orga­ni­se­ren er aller­lei leu­ke acti­vi­tei­ten. De Bomenstich­ting, die haar 40-jarig jubi­le­um viert, is dit jaar part­ner van de Dag van het Park. Het the­ma van de Dag van het Park 2010 is dan […]