Dag van het Park op zon­dag 30 mei in 50 gemeen­ten

Zon­dag 30 mei is het weer de Dag van het Park. Meer dan 50 gemeen­ten zet­ten hun par­ken in het zon­ne­tje en orga­ni­se­ren er aller­lei leu­ke acti­vi­tei­ten. De Bomenstich­ting, die haar 40-jarig jubi­le­um viert, is dit jaar part­ner van de Dag van het Park. Het the­ma van de Dag van het Park 2010 is dan ook ‘Bomen’ in het park, ‘bomen’ over het park, bomen kij­ken, voe­len, zoe­ken, klim­men, bewon­de­ren, plan­ten….

De lan­de­lij­ke ope­ning vindt plaats in Maas­tricht, waar de natuur­tui­nen in het Jeker­dal­park brui­sen van acti­vi­tei­ten. Kijk op www.dagvanhetpark.nl voor alle deel­ne­men­de gemeen­ten en hun programma’s.

Een greep uit de acti­vi­tei­ten: rid­der­spe­len in Capel­le aan den IJs­sel, varen in opblaas­bel­len in Den Bosch, een tuin­con­cert in Vel­sen. De Dag van het Park werd in 2005 opge­zet door de ANWB om het belang van een groe­ne woon­om­ge­ving te onder­stre­pen.

Bron:
ANWB