Berichten

De gemeente Amsterdam telt 1.300 speelplekken en het dagblad het Parool is op zoek naar de beste.

De redacteuren van de krant bezoeken de leukste speeltuinen van de stad. Elke week berichten ze hierover in de bijlage PS Kind en uiteindelijk kiezen zij de beste speeltuin van Amsterdam.

Bron:
Het Parool

 

Naar aanleiding van de wens om een deel van het terrein rond zorgboerderij De Hoge Born te  Wageningen als ‘Helende tuin’ in te richten, is er een verkennende literatuurstudie uitgevoerd. Deze had tot doel een antwoord te vinden op de vraag welke inrichtingsaspecten ervoor zorgen dat een ‘hellende tuin’ een ‘helender’ effect heeft dan andere groene omgeving. Een antwoord op deze vraag is niet gevonden. Wel kunnen op basis van ander onderzoek verwachtingen worden uitgesproken en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het effect van bepaalde inrichtingsaspecten.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Healing garden, gezondheid, helende tuin

Bron:
Alterra, Wageningen UR