Op zoek naar inrichtingsaspecten van helende tuin Verkennend literatuurstudie van een 'healing garden'

Naar aanleiding van de wens om een deel van het terrein rond zorgboerderij De Hoge Born te  Wageningen als ‘Helende tuin’ in te richten, is er een verkennende literatuurstudie uitgevoerd. Deze had tot doel een antwoord te vinden op de vraag welke inrichtingsaspecten ervoor zorgen dat een ‘hellende tuin’ een ‘helender’ effect heeft dan andere groene omgeving. Een antwoord op deze vraag is niet gevonden. Wel kunnen op basis van ander onderzoek verwachtingen worden uitgesproken en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het effect van bepaalde inrichtingsaspecten.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Healing garden, gezondheid, helende tuin

Bron:
Alterra, Wageningen UR