Dag­blad het Parool is op zoek naar bes­te speel­tuin

De gemeen­te Amster­dam telt 1.300 speel­plek­ken en het dag­blad het Parool is op zoek naar de bes­te.

De redac­teu­ren van de krant bezoe­ken de leuk­ste speel­tui­nen van de stad. Elke week berich­ten ze hier­over in de bij­la­ge PS Kind en uit­ein­de­lijk kie­zen zij de bes­te speel­tuin van Amster­dam.

Bron:
Het Parool