Rot­ter­dam loopt zater­dag warm voor meer groen

Op zater­dag 24 sep­tem­ber lopen de deel­ne­mers aan de Groe­ne Loper in Rot­ter­dam langs ruim 60 groe­ne hot­s­pots. De Groe­ne Loper is de ont­dek­kings­tocht naar de groe­ne ziel van Rot­ter­dam.  Rot­ter­dam mag best nog groe­ner wor­den en om dat te bewerk­stel­lin­gen, heb­ben de ini­ti­a­tief­ne­mers Gud­run Feld­kamp en Plant Publi­ci­ty Hol­land een groe­ne wan­del­tocht opge­zet. Ieder­een […]

‘Groe­ne Zater­dag’ in win­kel­cen­trum Vlaar­din­gen

Op 8 mei staat het win­kel­cen­trum De Loper in Vlaar­din­gen in het teken van groen. De win­ke­liers in De Loper zijn er trots op dat Vlaar­din­gen is uit­ver­ko­zen tot ‘groen­ste stad van Neder­land’ en wil laten zien aan het win­ke­lend publiek dat ze in de wijk Holy zeker niet onder­doen voor de rest van de […]