Woning­cor­po­ra­tie Yme­re hoofd­spon­sor van de Open Monu­men­ten­dag

Woning­cor­po­ra­tieY­me­re is voor de vijf­de maal op rij hoofd­spon­sor van de Open Monu­men­ten­dag in Haar­lem en Amster­dam op 8 en 9 sep­tem­ber. Dit jaar heeft de Open Monu­men­ten­dag 2012 als the­ma ‘Groen van Toen’. Er wordt stil gestaan bij de rol, het belang en de bete­ke­nis van het groen in rela­tie tot monu­men­ten. Open­stel­ling en […]

Woning­cor­po­ra­tie Yme­re zet bij­en uit op groe­ne daken

Woning­cor­po­ra­tie Yme­re heeft afge­lo­pen vrij­dag op het dak van een woon­com­plex aan de Jan Evert­sen­straat in Amster­dam een aan­tal bij­en­kas­ten plaat­sen. Het dak van het com­plex is al groen, maar moet met de komst van de bij­en nog groe­ner wor­den. Met de bij­en­kas­ten wil Yme­re naar eigen zeg­gen ‘een duur­za­me bij­dra­ge leve­ren aan het mili­eu […]