Woning­cor­po­ra­tie Yme­re zet bij­en uit op groe­ne daken

Woning­cor­po­ra­tie Yme­re heeft afge­lo­pen vrij­dag op het dak van een woon­com­plex aan de Jan Evert­sen­straat in Amster­dam een aan­tal bij­en­kas­ten plaat­sen.

Het dak van het com­plex is al groen, maar moet met de komst van de bij­en nog groe­ner wor­den. Met de bij­en­kas­ten wil Yme­re naar eigen zeg­gen ‘een duur­za­me bij­dra­ge leve­ren aan het mili­eu en het leef­kli­maat in wij­ken.’

Bron:
AT5