Berichten

Een viertal wijken in ons land wordt hittebestendig ingericht. De gemeenten Breda, Tilburg, Deventer en Tynaarlo hebben ieder een groot wijkplan aangemeld bij ingenieursbureau Oranjewoud voor een landelijke klimaatpilot. Doel van deze pilot is om bij wijze van proef complete woonwijken bestand te maken tegen hittegolven door middel van groen.

Door de klimaatverandering zal ons land vaker te maken krijgen met opeenvolgende hete dagen met een relatief hoge luchtvochtigheid. Wanneer het ’s nachts onvoldoende afkoelt, kan in de bebouwde omgeving het zogeheten Urban Heat Island-effect gaan optreden. De wijk bouwt een steeds hogere constante temperatuur op doordat woningen, daken en bestrating overdag een grote hoeveelheid warmte absorberen die zij ’s nachts onvoldoende afstaan.

Groene verkoeling
In een stedelijk gebied kan het wel tot 15 ºC warmer kan worden dan in het omliggende landschap. Straat- en dakbedekking kan op hete dagen tot circa 50 ºC warmer zijn dan de omgevingstemperatuur. Om ervoor te zorgen dat woonwijken overdag minder snel opwarmen, kan er met behulp van specifieke groenstructuren voor meer verkoeling in de wijk worden gezorgd. Met 10% meer groen wordt het al gauw 4 ºC koeler. Daarbij zijn van belang het sortiment, mate van schaduwwerking en verdamping alsmede bestendigheid tegen zowel extreme droogte als extreme neerslaghoeveelheden van de groenpartijen.

Bron:
Ingenieursbureau Oranjewoud

Afbeelding:
Ingenieursbureau Oranjewoud 
 

Op verzoek van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de stichting Groenforum Nederland een advies uitgebracht inzake de groene component in de woonvisies van grotere gemeenten. Groenforum constateert dat er in deze woonvisies nauwelijks aandacht is voor het belang van een groene woonomgeving. En dat terwijl uit internationaal onderzoek blijkt dat openbaar en privaat groen in de bebouwde omgeving een positief effect heeft op het gedrag en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van bewoners. Deze geven al vele jaren in onderzoek aan een goede groenvoorziening in hun woonwijk essentieel te achten voor hun woongenot. Daar wordt, naar hun mening, niet of veel te weinig naar geluisterd. Woongroen draagt bij aan een stabielere wijk, waar de bewoners ook langer blijven wonen.

Volledige informatie:
Download hier het advies van de Stichting Groenforum

Ook interessant:
Prachtwijken, woonvisies, recht op groen, duurzame leefomgeving

Bron:
Groenforum Nederland