Hooge Heide: woningbouw in ruil voor natuur

Hooge Heide is het bosrijke gebied ten oosten van Rosmalen. Hier wil de gemeente ‘s-Hertogenbosch een groot landschapspark ontwikkelen. Hoewel het gebied al veel mooie plekken bevat, moet het in de toekomst een meer aaneengesloten groen gebied worden. Om hier een impuls aan te geven, is het nodig om ook particuliere terreinen beschikbaar te krijgen […]

De waarde van groen en water bij woningbouw

Gemeenten hebben een grote rol bij de ontwikkeling en het beheer van openbaar groen en water (parken, plantsoenen en open binnenwater) in een woonwijk. Er zijn kosten van aanleg en beheer, maar natuurrijke woonmilieus worden ook steeds populairder. Wellicht moet meer rekening worden gehouden met het waardeverhogend of prijsverhogend effect van groen en water op […]