Berichten

Bedrijfsleven en natuurorganisaties hebben 11 Green Deals ondertekend met minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) die bijdragen aan het stoppen van verder verlies van natuur.
De Green Deals zijn een uitwerking van het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen, dat dinsdag 13 december in Den Haag aan beide bewindslieden werd aangeboden. “Deze deals zijn winst voor economie en natuur,” aldus minister Verhagen.
Duurzaamheid
De bedrijven en natuurorganisaties hebben bijvoorbeeld afgesproken dat er vijf projecten komen voor ‘tijdelijke natuur’ op braakliggende bouwterreinen.
Daarnaast wordt gewerkt aan de duurzame inzet van biomassa en het samengaan van voedselproductie met investeringen in natuur.
 

Concurrentiekracht versterken
Bedrijven die investeren in duurzaamheid kunnen daarmee hun concurrentiekracht versterken. De overheid kan op haar beurt de groene groei versnellen en versterken door belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen, samenwerking te bevorderen of onderzoeksmiddelen in te zetten.
Met deze 11 nieuwe Green Deals komt het totaal dit jaar op 75 initiatieven voor groene groei. Vanaf 15 december kunnen er weer nieuwe Green Deals worden aangemeld. Minister Verhagen wil in 2012 de honderdste Green Deal afsluiten.

Meer informatie

Bron:
Ministerie EL&I
 
 

Investeringen in voldoende en goed groen kan in Nederland leiden tot een economische meerwaarde die kan oplopen tot 1,3 miljard euro per jaar. Daarbij gaat het onder andere om economische winst dankzij gezondere inwoners, lagere zorgkosten, hogere waarden van vastgoed en woningen, lagere energiekosten en een hogere arbeidsproductiviteit.

Dat is een van de conclusies van de innovaties-themadag ‘Goed Groen’, die Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR, organiseerde voor vertegenwoordigers van gemeenten, hoveniersbedrijven en ingenieurs- en adviesbureaus.

Positieve economische effecten
Betere inrichting en beter beheer van openbaar groen hebben directe en indirecte positieve economische effecten op de maatschappij. 

Innovaties uit de land- en tuinbouw kunnen daarvoor vaak nieuwe mogelijkheden leveren. Met name deze innovaties stonden centraal tijdens de themadag “Goed Groen’ in Lelystad. De ruim 120 aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten, hoveniersbedrijven en ingenieurs- en adviesbureaus kregen presentaties en demonstraties op het vlak van biodiversiteit, slim groenontwerp, mechanische onkruidbestrijding en stadslandbouw, gericht op verdere verbetering van huidig en toekomstig openbaar groenbeheer.

Mechanische onkruidbestrijdingstechnieken
Tijdens de themadag werden diverse mechanische onkruidbestrijdingstechnieken gedemonstreerd. PPO heeft deze technieken samen met het bedrijfsleven ontwikkeld voor de biologische landbouw. De technieken blijken ook prima inzetbaar te zijn in stroken openbaar groen met bijvoorbeeld struikrozen of vrouwenmantel.

Slimme plantkeuze
Onderzoekers van PPO toonden ook de mogelijkheden op het gebied van slimme plantkeuze voor verschillende functies, zoals een schonere lucht, meer biodiversiteit, minder onderhoud en natuurlijke onderdrukking van insectenplagen met behulp van nuttige roofinsecten.

Aantrekkelijke en veilige woonomgeving
Onderzoekers van PPO toonden tijdens de themadag ook slimme en praktische oplossingen voor een aantrekkelijke en veilige woonomgeving door het  innovatief toepassen van groen,  zoals bij dak- en gevelgroen, groen voor geluidswallen, en groen om de leefbaarheid van wijken te verbeteren en in samenhang daarmee de burgerparticipatie en/of de sociale cohesie van bewoners te verbeteren.

De Groene Stad presentatie
Helma van der Louw van Plant Publicity Holland gaf in het ochtendgedeelte een presentatie over de maatschappelijke en economische waarde van het groen.

Download hier haar presentatie »

Congres Groen Loont op 27 oktober in Deventer
Tijdens het congres ‘Groen Loont’, waarin de economische waarde van het groen centraal staat, geven vier vooraanstaande inleiders hun visie op de economische en maatschappelijke waarde van groen voor het woon-  en werkklimaat, recreatie en zorg & welzijn. Het zijn:

  • Guido van Woerkom, Hoofddirecteur van de ANWB
  • Ellen Masselink, Directeur van AM Wonen
  • Jan Robberegt, wethouder van de gemeente Vlaardingen
  • Dirk Duijzer, Directeur duurzaamheid van Rabobank Nederland.
  • Daarna volgt een discussie onder leiding van Tom Bade, directeur van kenniscentrum Triple E, over het kapitaliseren van het groen voor de diverse disciplines. Het congres wordt ondersteund door de ANWB.

Het congres om 10.00 uur en de prijsuitreiking van Entente Florale om 14 uur. Aan de deelname aan congres en prijsuitreiking zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over het congres Groen Loont »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.