Win­naars ver­ha­len­wed­strijd De Groe­ne Stad ont­van­gen prijs uit han­den van Prin­ses Ire­ne

Prin­ses Ire­ne maak­te afge­lo­pen vrij­dag in NCB Natu­ra­lis in Lei­den de win­naars bekend van de ver­ha­len­wed­strijd ‘De Groe­ne Stad-Bomen sma­ken naar meer’.  Het ver­haal ‘Hoe is het leven van een Boom?’ van de basis­school uit het Lim­burg­se Mer­se­lo won de eer­ste prijs. De win­nen­de school ont­vangt een Bio­di­ver­si­teits­boom, een Lin­de­boom, voor op het school­plein. Naast […]

Win­naars ont­werp­wed­strijd kan­toor­tui­nen zijn bekend

Op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo zijn afge­lo­pen week de win­naars bekend­ge­maakt van de ont­werp­wed­strijd voor de Kan­toor­tuin anno 2012. Meer dan 35 pro­fes­si­o­ne­le land­schaps­ar­chi­tec­ten en tuin­ont­wer­pers namen deel aan deze wed­strijd waar­bij de zes win­nen­de con­cep­ten ook daad­wer­ke­lijk op het Flo­ri­a­de­park wor­den gere­a­li­seerd. De eer­ste prijs onder de land­schaps­ar­chi­tec­ten is gewon­nen door Fed­des / Olt­hof […]