Berichten

De Groene Stad is verheugd over de uitkomsten van een onderzoek dat gedaan is aan de University of Melbourne. Dit onderzoek toont namelijk aan dat het kijken naar groen, concentratie verhogend is.
Dat een groene omgeving- of zelfs alleen maar het kijken ernaar -veel positieve effecten op ons heeft, is bekend. Zo ervaren mensen minder stress en voelen zij zich veiliger in een groene omgeving. Aan dat rijtje kan nu dus ook een verhoogd concentratievermogen worden toegevoegd.
Werkwijze onderzoek
Het onderzoek ging als volgt in zijn werk. Honderdvijftig studenten kregen de opdracht om op een knop drukken terwijl er op een beeldscherm getallen voorbij flitsten, tenzij dat cijfer een drie was. Halverwege de opdracht kregen ze 40 seconden pauze. De helft van de groep mocht naar een afbeelding van een dak met begroeiing kijken, de andere helft bekeek een afbeelding van een kaal, betonnen dak.
Na deze pauze bleken de studenten die het groene dak hadden gezien beter te presteren. Ze maakten minder fouten en waren een stuk geconcentreerder dan de proefpersonen die het betonnen dak hadden bekeken.
De uitkomsten van dit onderzoek geven volgens onderzoeker Kate Lee aan dat een kort moment ‘groen’ vermoeide medewerkers al een boost kan geven. Dus, last van stress of spanning op het werk? Een blik uit het raam kan al wonderen doen!

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda gaat onderzoek doen naar de effecten van straatgroen op de kwaliteit van leven van de inwoners van de vier grote Brabantse steden: Eindhoven, Tilburg, Breda en ‘s Hertogenbosch. Het heeft als doel te achterhalen welke vorm en combinatie van straatgroen het meest positieve effect heeft op het welzijn van de stedeling. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de 4 gemeenten, de Technische Universiteit Eindhoven en de Rijksuniversiteit Groningen.
Gezonde kracht van de natuur
Er is al veel onderzoek verricht naar de gezonde kracht van de natuur. Voornamelijk grote stukken natuur, zoals bossen en parken. Een groene omgeving helpt mensen ontspannen. Het zorgt voor verkoeling, mensen voelen zich er gezonder door én zijn dat ook. Als grote stukken natuur een positief effect hebben op de mens, wat is dan de invloed van kleine stukjes natuur in de stad? Zoals bomen, gras, bloemen of een klimop op de muren in de straat waar men dagelijks doorheen rijdt. Deze vraag was de aanleiding voor ir. Robert van Dongen (hogeschooldocent Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening) van NHTV Breda om zijn promotieonderzoek op dit onderwerp toe te spitsen. Van Dongen voert zijn door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) gefinancierd promotieonderzoek uit aan de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.
Onderzoek onder inwoners
De komende weken wordt het onderzoek uitgerold in en in samenwerking met de vier Brabantse grote steden. Door het samenwerken met de gemeenten wordt een grote groep inwoners bereikt en door een hoge respons kunnen er betere conclusies getrokken worden, specifiek per gemeente. De gemeenten verspreiden een vragenlijst onder een deel van hun inwoners (via het burgerpanel of digipanel). De enquête bestaat onder andere uit beeldmateriaal met diverse groene inrichtingen. De inwoners mogen reageren op het beeldmateriaal. Deze reacties zullen met behulp van specifieke onderzoeksmethoden vertaald worden naar voorkeuren en rustgevende effecten.
Resultaten
De resultaten zullen in 2015 beschikbaar komen. De resultaten zullen zowel worden gebruikt om de wetenschappelijke kennis over beleving van straatgroen te vergroten, als hun nut hebben voor de gemeenten met het oog op zo goed mogelijk aanleggen, onderhouden of verbeteren van het groen in de straat. Hierdoor kan het woonplezier en de gezondheid in de steden verhoogd worden.
 
Bron: NHTV