Berichten

De provincie Zuid-Holland wil voor haar inwoners een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De kwaliteit en levensvatbaarheid van het groen landschap zijn daarin belangrijk. Niet alleen nu, maar ook laten moeten natuur, agrarisch landschap en recreatief gebruik op een natuurlijke manier samenkomen. Dat is de kern van het groenbeleid van de provincie.

Daarom heeft de provincie de Subsidieregeling Landelijk Gebied (SLG) opgesteld, zodat er geld kan worden besteed aan projecten die passen in dit beleid. Projecten die stad en land verbinden en mensen uit de stad dicht bij huis recreatieve mogelijkheden kunnen bieden. Deze projecten lopen uiteen van wandelen, fietsen, en varen tot zorgboerderijen, bed & breakfast en de promotie van streekproducten.

Bezuinigingen
Het Rijk heeft een bezuiniging aangekondigd voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Totdat de resultaten bekend zijn van besprekingen tussen Rijk en provincies over de toekomst van dit budget, gaat de provincie voorzichtig om met de subsidiepotten waarin ILG-geld zit. Vandaar dat deze onderdelen in de subsidieregelingen voorlopig geen subsidie kan worden aangevraagd.

Samenwerken
In het coalitieakkoord van het nieuwe college is onder andere het verminderen van subsidies opgenomen. Wat dit precies betekent voor de SLG is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de provincie graag in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen alle mogelijkheden voor de uitvoering van het groenbeleid onderzoekt.

Bron:
Provincie Zuid-Holland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

“Een krachtwijk kan niet zonder prachtgroen.” Dit zei minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij de ondertekening van 5 convenanten voor groen in krachtwijken. Symbolisch zette zij een boom op in het Van der Vennepark in de Haagse Schilderswijk.

Krachtwijken in Den Haag, Alkmaar, Deventer, Eindhoven en Groningen krijgen extra geld voor groen in de wijk. Minister Verburg ondertekende met deze 5 gemeenten de groenconvenanten.

Minder maatschappelijke problemen
“Groen levert een bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke problemen”, zei minister Verburg. “Neem als voorbeeld stadsparken. Stadsparken zijn bij uitstek ontmoetingsplekken voor buurtbewoners.

Op een bankje in het park, lekker in het zonnetje als het kan, leer je je buren beter kennen. Terwijl de kinderen samen spelen in het gras. En u kent waarschijnlijk ook de resultaten van nationaal en internationaal onderzoek waaruit blijkt dat vandalisme, vervuiling, verloedering, agressie en kleine criminaliteit minder voorkomt in groene wijken.”

Concrete plannen
In totaal maakt minister Verburg € 3,8 miljoen vrij voor meer groen in krachtwijken in de periode 2010 – 2012. Eindhoven, Den Haag en Groningen krijgen voor deze periode ieder € 975.000. Deventer en Alkmaar € 430.000. Elke wijk heeft haar eigen concrete plannen. Zo wordt in de Haagse Schilderswijk het Van de Vennepark helemaal opnieuw ingericht. Samen met bewoners wordt een nieuw ontwerp gemaakt waardoor het park groener, aantrekkelijker en beter te gebruiken wordt.

Groen als wonderolie
“Groen zal werken als wonderolie. Maar deze wonderolie verspreidt zich niet vanzelf. Daar heb ik wel uw hulp bij nodig. Hulp die ik begin dit jaar al van 13 wethouders heb gekregen, en de hulp van u, de laatste 5 van de in totaal 18 wethouders met krachtwijken in hun steden.” Voor de andere krachtwijken heeft minister Verburg begin 2009 al € 7,8 miljoen vrijgemaakt.

Lees ook:
Verburg steekt € 3,8 miljoen extra in groene krachtwijken »

Bron:
Ministerie van LNV