Berichten

Tijdens warme perioden voelen mensen, dus ook kinderen en het onderwijzend personeel, zich in een groene omgeving comfortabeler.

Uitzicht op groen, binnen en buiten, heeft een stressreducerende werking en verbetert het concentratievermogen.

De verdamping door planten in een gebouw leidt tot minder droge lucht: minder hoofdpijn en betere concentratie.

Een groen dak en gevelgroen vergroten de isolatiewaarde: minder stookkosten en koeler in de zomer.

Buitengroen vermindert in de zomer hitte in en rondom de school: minder hittestress en minder artificiële koeling nodig.

Groen in de klas zuivert de lucht en vermindert concentraties CO2 en vluchtige organische stoffen: frisser en gezonder.

Studenten onthouden meer van een college wanneer er natuurlijke aspecten in de collegezaal aanwezig zijn.

Op acht basisscholen in New York resulteerde de integratie van schooltuinen in het lesprogramma in toename van lichamelijke activiteit en vermindering van zittend gedrag.

Een ‘groen’ schoolplein heeft minder last van vernieling: “Daarnaast laten de kinderen de plantjes niet alleen in de grond, maar zijn ze ook voorzichtig dat ze niet op de plantjes gaan staan, en ze laten de plantjes met rust”, zo vertelt de onderwijzeres.