Een groen uitzicht

Uitzicht op groen, binnen en buiten, heeft een stressreducerende werking en verbetert het concentratievermogen.

Planten tegen droge lucht

De verdamping door planten in een gebouw leidt tot minder droge lucht: minder hoofdpijn en betere concentratie.

Isolatie met groene daken

Een groen dak en gevelgroen vergroten de isolatiewaarde: minder stookkosten en koeler in de zomer.

Groen tegen hitte

Buitengroen vermindert in de zomer hitte in en rondom de school: minder hittestress en minder artificiële koeling nodig.

Planten in de collegezaal

Studenten onthouden meer van een college wanneer er natuurlijke aspecten in de collegezaal aanwezig zijn.

Schooltuinen voor meer beweging

Op acht basisscholen in New York resulteerde de integratie van schooltuinen in het lesprogramma in toename van lichamelijke activiteit en vermindering van zittend gedrag.

Respect voor het groene schoolplein

Een ‘groen’ schoolplein heeft minder last van vernieling: “Daarnaast laten de kinderen de plantjes niet alleen in de grond, maar zijn ze ook voorzichtig dat ze niet op de plantjes gaan staan, en ze laten de plantjes met rust”, zo vertelt de onderwijzeres.