Wet­hou­der Dek­ker ver­vult groe­ne wen­sen Hage­naars

Zeven bewo­ners aan de San Fran­cis­co­sin­gel in Wate­ring­se Veld heb­ben als eer­ste van 479 Hage­naars van de gemeen­te een boom cadeau gekre­gen om in hun voor­tuin te plan­ten. Wet­hou­der Stads­be­heer San­der Dek­ker reik­te de bomen uit. Met de bomen­ac­tie wordt een drie­ja­rig pro­ject afge­slo­ten, dat Hage­naars de kans bood hun buurt groe­ner en fraai­er te […]

Groe­ne wen­sen van bedrij­ven

Uit inter­views bij bedrij­ven in de gemeen­te Veen­en­daal is geble­ken dat groen rond­om bedrijfs­ge­bou­wen als aan­kle­ding van het bedrijf wordt gezien en bij­draag aan het ima­go van het bedrijf. “Natuur” vindt men belang­rijk, maar niet direct voor de deur. Gro­te­re groe­neen­he­den wor­den door meer­de­re bedrijf­s­ty­pen gewaar­deerd voor pau­ze­wan­de­lin­gen. In ver­band met de zicht­baar­heid en de […]