Berichten

In vier Tilburgse impulswijken zijn welzijn, zorg en groen gekoppeld. De GGD Hart voor Brabant werkt hierbij samen met het opbouwwerk, wooncorporaties, de thuiszorg en de scholen. Drie gerealiseerde wijkmoestuinen zijn hiervan een voorbeeld. “Dit is goed voor de leefbaarheid en goed voor de gezondheid.”

Dit staat te lezen op de website van Movisie. Projectleider Bianca de Vos van de GGD Hart voor Brabant is ervan overtuigd. “Een groene woonomgeving levert een bijdrage aan de gezondheid. Je gaat eerder naar buiten, je beweegt meer en er zit minder fijnstof in de lucht.” Uit de Brabantse Gezondheidsmonitor blijkt dat de gezondheid in de Tilburgse achterstandswijken minder goed is dan in andere wijken. “Mensen in een groene omgeving gaan minder vaak naar de huisarts. Er zijn minder kinderen met overgewicht en de kans op depressie is dertig procent kleiner.”

Gezondheid van wijkbewoners stimuleren
Bianca de Vos leidt het project ‘Wijkgezondheidswerk Tilburg’ waarbij gezondheidswerkers in vier Tilburgse wijken activiteiten uitvoeren die passen bij de wijk, al dan niet samen met opbouwwerkers. “Afgelopen tien jaar hebben we in Tilburg veel ervaring opgedaan met wijkgericht werken. Daardoor kennen we de wijken in Tilburg en we weten dat in achterstandswijken relatief veel mensen wonen met een slechtere gezondheid en ongezondere leefstijl. Met dit project willen we de gezondheid van wijkbewoners stimuleren en de gezondheidsverschillen tussen de wijken kleiner maken.”

Kindertuin
In iedere wijk heeft de GGD een wijkgezondheidswerker ingezet die samen met de bewoners activiteiten van de grond tilt. Er zijn inmiddels allerlei moestuinen, kindertuinen en wijktuinen te bewonderen die door de bewoners worden bijgehouden. Ook bijzonder: sommige bewoners hebben hun voortuin groen ingericht op kosten van hun woningcorporatie. En verder zijn er opruimacties waarbij wijkbewoners met elkaar hun wijk opruimen. “Vooral kinderen zijn hiervoor te porren”, vertelt De Vos. “Zeker als we een prijsje geven per strekkende meter afval.”

Bron:
Movisie

 

Groen is letterlijk van levensbelang. Meerdere onderzoeken tonen inmiddels aan dat leven in een groene omgeving een aantal grote gezondheidsvoordelen heeft. Een kort overzicht meldt het wetenschappelijk nieuws van Faqt op haar site.
Zestienjarigen die in een zeer groene omgeving opgroeien, bleken volgens een Amerikaanse studie 6 kilogram minder dik dan stadskinderen uit de ergste betonjungles. Opmerkelijk genoeg maakte het inkomen, opleidingsniveau of sociale klasse van de ouders of (ook een mogelijkheid) de grootte van de tuin hierbij niets uit. De onderzoekers concludeerden daarom dat in een groene omgeving kinderen waarschijnlijk vaker buiten spelen, wat leidt tot meer beweging en minder vetzucht. Zes kilo maakt voor de meeste kinderen het verschil tussen een normaal gewicht en overgewicht.
Beelden van groen helpen tegen stress
Psycholoog Roger Ulrich, de pionier in dit onderzoek, ontdekte al begin jaren ’90 dat een groene omgeving het stressniveau van mensen verlaagt. Wanneer vrijwilligers na een film waarin iemand werd verwond, beelden van groene landschappen te zien kregen, kwamen ze meer tot rust dan wanneer ze rustige stedelijke plaatsen te zien kregen.
Lagere bloeddruk
Vervolgonderzoeken, waarbij de lichamelijke effecten van wandelingen in het groen werden gemeten, gaven nog duidelijker resultaten. Ze toonden een lagere bloeddruk, minder stresshormoon en een beter werkend immuunsysteem aan bij proefpersonen vergeleken bij een controlegroep die door een rustig gedeelte van de stad liep. Kortom: groen blijkt in ieder geval op korte termijn de gezondheid te bevorderen . Maar is dat ook op lange termijn zo?
Minder astma, hartaanvallen, depressie en diabetes op het platteland
Het voorlopige antwoord van de wetenschap hier op is: ja. Uit Nederlands epidemiologisch onderzoek bleek namelijk een rechtstreeks verband te bestaan tussen de hoeveelheid groen binnen een straal van een kilometer rond de woning en het minder voorkomen van vijftien veel voorkomende ziektes als diabetes, astma, hartaanvallen, overspannenheid, depressie, hoofdpijn, spierpijn en pijn in de botten. Sommige ziektes bleken zelfs een kwart tot een derde minder voor te komen in groene leefomgevingen. Het verschil tussen oud en jong.
Opmerkelijk genoeg zijn dit nu net ziekten die de laatste halve eeuw veel vaker voorkomen. Het is dus heel goed mogelijk dat dit samenhangt met de sterke verstedelijking in de laatste decennia.
Conclusie: groen is van levensbelang
Een onderzoek dat gepubliceerd is in het medische toptijdschrift The Lancet maakt tenslotte duidelijk dat ook het sterftecijfer in stedelijke gebieden aanmerkelijk hoger ligt dan dat in landelijke gebieden. Aangetoond is een verschil van 5%, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de verschillen in sociale welstand.
Klik hier voor meer informatie »
Bron:
FAQT