Berichten

Meer dan 120 landschapsarchitecten, beleidsmakers en andere geïnteresseerden namen vorige week deel aan het seminar The Green City in de Poolse hoofdstad Warschau.

Plant Publicity Holland (PPH) organiseerde in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Warschau een seminar met als hoofdthema The Green City. De toegevoegde economische en maatschappelijke waarde van het groen voor het stedelijk gebied stond daarin centraal.

Bedrijfsleven
Het Nederlandse bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door Pieter van den Berk van Van den Berk Boomkwekerijen en Joris Voeten van SHFT, smart innovative concepts. Vanuit PPH werd een inleidende presentatie verzorgd over het concept de Groene Stad. Joris Voeten vulde dit aan met diverse innovatieve en gerealiseerde projecten op groengebied. In de presentatie van Pieter van den Berk stond het toe te passen sortiment centraal, oftewel ‘de juiste boom op de juiste plek’. Naast de drie sprekers uit Nederland waren er ook twee presentaties van Poolse sprekers. Zij gingen voornamelijk in op de klimaatomstandigheden waarmee het boomkwekerijproduct te maken heeft en de problematiek van de aanplant in de openbare ruimte.

Green City Guideline
Na afloop ontving iedere bezoeker een informatiepakket met onder meer het nieuwe boek The Green City Guidelines.

 

Meer informatie over het seminar »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Op woensdag 9 november organiseert Plant Publicity Holland (PPH)  in samenwerking met de Landbouwraad Warschau van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie een dagseminar waarbij de functionele en economische waarde van het groene product centraal staat.

Het seminar wordt ingevuld met sprekers uit zowel Nederland als Polen. Voor Nederland zal Pieter van den Berk een presentatie verzorgen van Van den Berk Boomkwekerijen en Joris Voeten van Van Helvoirt Groenprojecten.

Van den Berk zal onder meer aandacht besteden aan de “juiste boom/plant, op de juiste plaats”. Voeten legt de nadruk op de diverse projecten die zij hebben aangelegd waarbij de meerwaarde van het groene product voor de omgeving centraal zal staan.

Presentatie De Groene Stad
PPH geeft een presentatie over de Nederlandse boomkwekerijsector en over haar activiteiten. Het concept de Groene Stad zal hierbij centraal staan. Vanuit Polen zijn twee sprekers uitgenodigd die hun visie geven over het groenbeleid in Warschau en ook zij zullen het belang van groen in het stedelijk gebied benadrukken. Na het seminar is gelegenheid voor vragen en netwerken en ontvangt iedere bezoeker een informatiepakket met onder meer het nieuwe boek The Green City Guidelines.

Nederlands bedrijfsleven
Het Nederlands bedrijfsleven is welkom om dit seminar bij te wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helma van der Louw.

Uitnodiging
Vanuit de Nederlandse ambassade zijn uitnodigingen verstuurd naar beleidsmakers, groenvoorzieners, landschapsarchitecten et cetera om dit seminar bij te wonen.

Download de uitnodiging »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.