Berichten

Alle bewoners van Rotterdam moeten in de nabije toekomst naar het buitengebied van de stad kunnen wandelen of fietsen via aantrekkelijke groene routes. Om dat te bereiken inventariseert GroenLinks in Overschie en in een aantal andere deelgemeenten welke routes al bestaan en vooral welke routes ontbreken.

‘Bewoners die vanuit de wijken een natuur- of recreatiegebied willen bezoeken, zijn soms meer tijd kwijt met het bereiken van de bestemming, dan zij er doorbrengen’, zegt Willem Visser van GroenLinks. ‘Het zou daarom ideaal zijn als in heel Rotterdam groene fiets- en wandelverbindingen liggen die wijken en gebieden met elkaar verbinden, zodat je prettig en snel kunt fietsen.’

Veel groen
Ondanks het negatieve imago van Overschie door de A13 en de ligging vlakbij Rotterdam Airport, biedt de deelgemeente volgens Visser ook veel groen. ‘Park Zestienhoven ligt als een groene long in het centrum van de deelgemeente. Aan de noordkant ligt Polder Schieveen, waar de stad direct overgaat in het Groene Hart, en tussen Delfshaven en Overschie ligt langs de Schie een snelle en vrijliggende fiets- en wandelroute die deel uitmaakt van de snelfietsroute tussen Rotterdam en Den Haag.’

Meer groene routes naar buitengebied
GroenLinks wil inzetten op meer groene routes naar het buitengebied en binnen de stad. Visser: ‘Tussen Overschie en Hillegersberg-Schiebroek is een nagenoeg aaneengesloten netwerk van parken. Dit zou uitstekend kunnen aansluiten op de nieuwe snelfietsroute langs de voormalige Hofpleinlijn. Zeker in een deelgemeente als Overschie, waar we de natuur op een steenworp afstand vinden, kunnen aantrekkelijke fiets-, vaar- en wandelroutes een belangrijke rol spelen bij de keuze tussen auto of een alternatief.’

Meer info
Project groene grenzen en groenblauwe verbindingen »

Bron:
GroenLinks Rotterdam Overschie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De provincie Groningen investeert bijna € 250.000 in de verbetering van twee landelijke wandelroutes. Het gaat om een reconstructie van het Wad- en Wierdenpad tussen  Lauwersoog en Nieuwschans (120 km) en het Noaberpad tussen Bad Nieuweschans en Emmerich (379 km).

Daarnaast wordt er € 30.000 gereserveerd voor een mogelijke gedeeltelijke verlegging van het Pieterpad (492 km) tussen Garnwerd
en Winsum. De reconstructie van de wandelroutes houdt in dat de routes opnieuw worden bekeken en waar mogelijk verbeterd. Dit gebeurt door delen van de
route te verleggen, bijvoorbeeld langs een verkeersluw gebied. Ook worden de routeboekjes geactualiseerd. Naar verwachting starten de werkzaamheden deze zomer nog en worden ze voor het einde van dit jaar afgerond.

Verantwoordelijk
De aanpassingen aan de wandelroutes vloeien voort uit het ‘meerjarenprogramma landelijke routestructuren wandelen en fietsen 2007- 2013’. Vanaf 1 januari 2007 zijn de provincies in het kader van het ILG verantwoordelijk voor de instandhouding van de landelijke routenetwerken op het gebied van wandelen, fietsen en varen.

 

Bron:
Provincie Groningen

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.