Groningen investeert in verbetering wandelroutes

De provincie Groningen investeert bijna € 250.000 in de verbetering van twee landelijke wandelroutes. Het gaat om een reconstructie van het Wad- en Wierdenpad tussen  Lauwersoog en Nieuwschans (120 km) en het Noaberpad tussen Bad Nieuweschans en Emmerich (379 km).

Daarnaast wordt er € 30.000 gereserveerd voor een mogelijke gedeeltelijke verlegging van het Pieterpad (492 km) tussen Garnwerd
en Winsum. De reconstructie van de wandelroutes houdt in dat de routes opnieuw worden bekeken en waar mogelijk verbeterd. Dit gebeurt door delen van de
route te verleggen, bijvoorbeeld langs een verkeersluw gebied. Ook worden de routeboekjes geactualiseerd. Naar verwachting starten de werkzaamheden deze zomer nog en worden ze voor het einde van dit jaar afgerond.

Verantwoordelijk
De aanpassingen aan de wandelroutes vloeien voort uit het ‘meerjarenprogramma landelijke routestructuren wandelen en fietsen 2007- 2013’. Vanaf 1 januari 2007 zijn de provincies in het kader van het ILG verantwoordelijk voor de instandhouding van de landelijke routenetwerken op het gebied van wandelen, fietsen en varen.

 

Bron:
Provincie Groningen

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.