Lan­de­lij­ke start Ope­ra­tie Steen­breek

Op woens­dag 28 janu­a­ri wordt een bij­een­komst geor­ga­ni­seerd in Leeu­war­den. Deze vormt de lan­de­lij­ke aftrap van Ope­ra­tie Steen­breek. Het doel van dit ini­ti­a­tief is om bur­gers te enthou­si­as­me­ren hun tuin en/of dak te ver­groe­nen. Ope­ra­tie Steen­breek wordt geor­ga­ni­seerd door KNNV, Hoge­school VHL, Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen, Maas­tricht Uni­ver­si­teit, Alter­ra, Wage­nin­gen UR, Haags Mili­eu­cen­trum en Enten­te Flo­ra­le Neder­land […]

Plan­ten gaan fiets­vi­a­duct bij Ede en kunst­werk in Zaan­dam ver­lich­ten

Een proef­op­stel­ling waar­bij stroom uit leven­de plan­ten wordt opge­wekt, wordt geplaatst op een fiets­vi­a­duct boven de A12 in Ede en in een kunst­werk in Zaan­dam. De opstel­lin­gen wor­den op 5 novem­ber geo­pend. In Ede gaat het om een tij­de­lij­ke opstel­ling met led-lam­p­jes in de vang­rail. Uit­ein­de­lijk moet aan het via­duct ook een kunst­werk van licht […]