Plan­ten gaan fiets­vi­a­duct bij Ede en kunst­werk in Zaan­dam ver­lich­ten

Een proef­op­stel­ling waar­bij stroom uit leven­de plan­ten wordt opge­wekt, wordt geplaatst op een fiets­vi­a­duct boven de A12 in Ede en in een kunst­werk in Zaan­dam. De opstel­lin­gen wor­den op 5 novem­ber geo­pend. In Ede gaat het om een tij­de­lij­ke opstel­ling met led-lamp­jes in de vang­rail. Uit­ein­de­lijk moet aan het via­duct ook een kunst­werk van licht komen dat tevens zicht­baar is voor auto­mo­bi­lis­ten van­af de A12. De proef­op­stel­ling is ont­wik­keld door het Wage­ning­se bedrijf Plant‑E. De gemeen­ten Ede en Wage­nin­gen dra­gen bei­de 17.500 euro bij voor het pro­ject.
Het sys­teem van Plant‑e is ont­wik­keld door twee mede­wer­kers van de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit. Zij bedach­ten een plant­mi­cro­bi­ë­le brand­stof­cel die ener­gie uit de grond haalt. Plan­ten schei­den mate­ri­aal af dat in de bodem wordt afge­bro­ken en bij dat pro­ces komen elek­tro­nen vrij. De elek­tro­nen kun­nen wor­den afge­van­gen door een brand­stof­cel, waar­mee elek­tri­ci­teit kan wor­den opge­wekt. De tech­niek wordt nu voor het eerst in open­ba­re ver­lich­ting gebruikt.
 
Bron: De Tele­graaf / De Gel­der­lan­der