Amster­dam zet monu­men­ta­le bomen en ander waar­de­vol groen op de kaart

Amster­dam plant al meer dan 400 jaar bomen. Door storm, boom­ziek­ten en de dyna­miek van de stad zijn de oud­ste bomen in de stad ‘slechts’ zo’n 250 jaar oud. De gemeen­te Amster­dam heeft haar bescherm­waar­di­ge bomen en groe­ne rijks- en gemeen­te­lijk monu­men­ten over­zich­te­lijk in kaart gebracht. De kaart ‘monu­men­ta­le bomen en ander waar­de­vol groen’ is […]

Laar­beek beschermt waar­de­vol groen beter

De gemeen­te Laar­beek gaat een bomen­be­leids­plan opstel­len, één van de onder­de­len hier­uit is de zoge­naam­de Groe­ne Kaart. Op deze kaart zul­len alle (poten­ti­eel) waar­de­vol­le bomen en groe­nele­men­ten opge­no­men wor­den. Voor alle ele­men­ten die niet op de Groe­ne Kaart komen te staan, is in de toe­komst geen kap­ver­gun­ning meer nodig. Daar­mee wordt invul­ling gege­ven aan de […]