Amsterdam zet monumentale bomen en ander waardevol groen op de kaart

Amsterdam plant al meer dan 400 jaar bomen. Door storm, boomziekten en de dynamiek van de stad zijn de oudste bomen in de stad ‘slechts’ zo’n 250 jaar oud. De gemeente Amsterdam heeft haar beschermwaardige bomen en groene rijks- en gemeentelijk monumenten overzichtelijk in kaart gebracht. De kaart ‘monumentale bomen en ander waardevol groen’ is […]

Laarbeek beschermt waardevol groen beter

De gemeente Laarbeek gaat een bomenbeleidsplan opstellen, één van de onderdelen hieruit is de zogenaamde Groene Kaart. Op deze kaart zullen alle (potentieel) waardevolle bomen en groenelementen opgenomen worden. Voor alle elementen die niet op de Groene Kaart komen te staan, is in de toekomst geen kapvergunning meer nodig. Daarmee wordt invulling gegeven aan de […]