Groe­ne voor­tui­nen dra­gen bij aan karak­ter van Deven­ter

“Om het groen van Deven­ter steeds een nieu­we impuls te geven, wordt de ver­kie­zing ‘Mooi­ste voor­tuin van Deven­ter’ jaar­lijks geor­ga­ni­seerd. Want ook voor­tui­nen dra­gen bij aan het groe­ne karak­ter van Deven­ter. Het open­ba­re groen vormt samen met alle pri­vé­tui­nen het groe­ne ‘goud’ van Deven­ter”, aldus wet­hou­der Mar­griet de Jager. De gemeen­te Deven­ter ini­ti­eert voor de […]

Groen­Links Gro­nin­gen wil groe­ne voor­tui­nen

Groen­Links in de Gro­ning­se gemeen­te­raad maakt zich zor­gen over de toe­ne­men­de ver­ste­ning van voor­tui­nen. Door­dat steeds meer tuin­tjes wor­den bestraat, raakt het riool over­be­last bij hevi­ge regen­val. Ook die­ren heb­ben te lij­den onder het ver­dwij­nen van groe­ne voor­tui­nen. Dat de afwa­te­ring in de stad niet altijd goed func­ti­o­neert, heb­ben we gemerkt bij de zwa­re regen­bui­en […]