Berichten

“Om het groen van Deventer steeds een nieuwe impuls te geven, wordt de verkiezing ‘Mooiste voortuin van Deventer’ jaarlijks georganiseerd. Want ook voortuinen dragen bij aan het groene karakter van Deventer. Het openbare groen vormt samen met alle privétuinen het groene ‘goud’ van Deventer”, aldus wethouder Margriet de Jager.

De gemeente Deventer initieert voor de tweede keer de verkiezing ‘Mooiste voortuin’. Bewoners worden opgeroepen om mee te doen aan de verkiezing van ‘Mooiste voortuin van Deventer’.

Winnaar Entente Florale
Deventer werd in 2010 overtuigend winnaar van de Entente Florale, de nationale groencompetitie. In 2011 werd Deventer bovendien winnaar van de Entente Florale Europa. Vorig jaar werd in het kader van de Entente Florale voor de eerste keer de verkiezing ‘Mooiste voortuin van Deventer’ georganiseerd. De wedstrijd was een groot succes.

Sfeer in de straat
De verkiezing is een gezamenlijke actie van de vereniging Groei en Bloei afdeling Deventer en de gemeente. Voorzitter Tjep de Vries van Groei en Bloei: “Met de wedstrijd willen we onderstrepen wat een mooie voortuin kan doen voor de sfeer in de straat. We roepen iedereen op om verbeteringen in de tuin aan te brengen. Valt men niet in de prijzen, dan kunnen bewoners en buren in elk geval van een prachtige tuin genieten.”

Prijs
Een jury bekijkt de tuinen en beoordeelt de algemene indruk van de voortuin, de verhouding verharding/beplanting, afwisseling hoog/laag en de staat van onderhoud. Verder let de jury op de originaliteit van de tuin, milieuvriendelijk materiaalgebruik en de samenhang met de omgeving. De winnaar ontvangt een driedaagse, geheel verzorgde reis naar de Floriade in Venlo voor twee personen. Er ligt ook een tweede en derde prijs klaar.

Bron:
Gemeente Deventer 

 

GroenLinks in de Groningse gemeenteraad maakt zich zorgen over de toenemende verstening van voortuinen. Doordat steeds meer tuintjes worden bestraat, raakt het riool overbelast bij hevige regenval. Ook dieren hebben te lijden onder het verdwijnen van groene voortuinen.

Dat de afwatering in de stad niet altijd goed functioneert, hebben we gemerkt bij de zware regenbuien van dit najaar. Wegen, fietspaden en kelders kwamen onder water te staan, wat leidde tot overlast en schade. De toename van het aantal betegelde voortuinen veroorzaakt een deel van dit probleem.

Waterberging
Een groene, beplante voortuin ziet er niet alleen leuk uit, maar vervult ook een belangrijke functie als waterberging.

Het schone regenwater kan in een groene voortuin gelijkmatig in de grond verdwijnen. Bij een betegelde voortuin stroomt het water direct naar het riool. Dat levert problemen op omdat ons rioolstelsel niet is berekend op het afvoeren van neerslag vanuit de tuin. GroenLinks-raadsleden Lizette van der Vegt en Victor Möhlmann willen daarom de verstening van voortuinen tegengaan om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Groene omgeving van belang
De verstening veroorzaakt nog meer problemen. Ten eerste stort het riool de extra toevoer in vijvers, sloten en kanalen. Dit overstorten kan ernstige gevolgen hebben voor de aanwezige vissen. Zij kunnen verstikken en sterven soms massaal. Ten tweede wordt het regenwater steeds sneller afgevoerd, waardoor het grondwater te weinig wordt aangevuld en de bodem sneller uitdroogt. Een groene voortuin is daarnaast ook nog een plek waar bijvoorbeeld vogels beschutting en voedsel kunnen vinden. Bovendien vindt GroenLinks een groene omgeving van belang voor opgroeiende kinderen in onze stad. Kortom, er zijn veel redenen waarom het verstenen van voortuinen moet worden tegengegaan.

Kamerverhuurpanden
Vooral bij kamerverhuurpanden wordt juist steeds vaker de voortuin voorzien van stoeptegels. In combinatie met een grote hoeveelheid fietswrakken en de plaatsing van hekwerken leidt dit tot een zeer onaantrekkelijk straatbeeld. Als vanuit de gemeente geen prikkel wordt gegeven om de voortuin groen te houden, vreest GroenLinks dan ook dat de verstening en verrommeling steeds verder zal toenemen.

Maatregelen
De gemeente geeft nu al adviezen over het maken van geveltuinen en het plaatsen van klimplanten tegen gevels. Ook bestaan er subsidies voor de aanleg van groene daken met begroeiing. De GroenLinks-fractie vindt dit een klein stapje in de goede richting, maar denkt dat er meer mogelijkheden zijn. Zij hoopt dat bijvoorbeeld tussen de gemeente en corporaties afspraken kunnen worden gemaakt. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees hier de schriftelijke vragen aan het college »

Bron:
GroenLinks Groningen