Nieuw groen in Mechel­se wijk moet vuil­stor­ten voor­ko­men

Op ini­ti­a­tief van twee buurt­be­wo­ners start­te gis­te­ren de groen­aan­plan­tin­gen in de Mechel­se wijk Neer­hei­de. Een deel van de wijk wordt her­in­ge­richt. Het parkje lag er ver­loe­derd bij waar vaak ille­gaal vuil werd gestort. “Het stads­be­stuur heeft de plant­soe­nen jaren­lang niet goed onder­hou­den. Nu creëren we een open ruim­te die min­der aan­lei­ding geeft tot vuil­stor­ten”, zegt […]

Aan­leg van nat­te natuur in Arn­hem om water­over­last te voor­ko­men

Water­schap Rijn en IJs­sel en de gemeen­te Arn­hem gaan ruim 2,5 hec­ta­re nat­te natuur aan­leg­gen in de Arn­hem­se wijk Pre­sik­haaf. Dit is nodig om water­over­last in de toe­komst te voor­ko­men. Het water­schap en de gemeen­te teke­nen hier­voor op 24 juli een over­een­komst. In de nieu­we eco­zo­ne kan ruim 28.000 kubie­ke meter wor­den opge­van­gen. Dit is […]