Berichten

De Bomenstichting is op zoek naar succesvolle voorbeelden van groene burgerinitiatieven. Het gaat om projecten met of rond bomen, waar het initiatief bij bewoners ligt en de gemeente voor ondersteuning zorgt.

De praktijk leert namelijk dat gemeenten zich vaak geen raad weten met eigen initiatieven van burgers. Geslaagde projecten kunnen als voorbeeld dienen voor andere gemeenten om beter gehoor te kunnen geven aan groene burgerinitiatieven. Hierdoor kunnen gemeenten samen met burgers werken aan een groene boomrijke leefomgeving.

Voorbeelden van initiatieven
Heeft u zo’n voorbeeld of kent u zo’n initiatief, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten! Het kan gaan om een bomenroute, een tentoonstelling in het gemeentehuis, de verwezenlijking van een buurtparkje, het behoud van een bomenlaan of iets heel anders.

Stuur ons een mail met een korte omschrijving van het project, in welke gemeente het speelt en eventueel wie initiatiefnemer is. BelDe Bomenstichting (030-2303510 dagelijks tussen 9:00 en 12:30 uur) of stuur een mail naar info@bomenstichting.nl t.a.v. Johan Loermans.

 

De uitvoering van natuurcompensatie in ons land laat nog te wensen over, zo blijkt onder meer uit rapporten van de Algemene Rekenkamer en de VROM-Inspectie. Het LEI (onderdeel van Wageningen UR) onderzocht in opdracht van het ministerie van LNV hoe andere landen met natuurcompensatie omgaan en welke ideeën Nederland daaraan kan ontlenen. Twee voor Nederland bruikbare praktijken die uit het onderzoek naar voren komen, zijn de experimenten met een compensatiebank in Duitsland en de instelling van een openbaar compensatiekadaster. Toepassing in Nederland zou de organisatie van de natuurcompensatie hier ten goede komen