Vlaamse natuur is €15.000 tot € 90.000 per hectare waard

De website Natuurbericht.be leidt uit enkele cases in Vlamingen af dat de waarde van ecosysteemdiensten geschat wordt op €15.000 per hectare voor rivierherstelprojecten, terwijl dit voor kleine natuurgebieden nabij verstedelijkte gebieden oploopt tot €90.000 per hectare per jaar. De online rekentool ‘natuurwaardeverkenner’ – waarmee bovenstaande berekeningen zijn gemaakt – is een gemeenschappelijk product van Vlaamse […]

Groenere Gentse haven verbetert de leefbaarheid in Vlaamse kanaaldorpen

Bedrijven, landbouwers, bewoners en overheidsdiensten willen de komende jaren de Vlaamse Kanaalzone vergroenen om zo de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De betrokken partijen ondertekenden in juli het convenant Groen Raamwerk en het ECO2charter. De voorbije jaren groeide de Gentse haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Terneuzen. Hierdoor dreigde de leefkwaliteit in de […]

10.000 bomen voor Vlaamse CO2-uitstoot op World Expo Shanghai

In midden-Mongolië, een autonoom gebied in het noorden van China, zullen naar schatting 10.000 populieren geplant worden. Zo wil Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege  het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Shanghai CO2-neutraal maken. Dit project zal 52.000 euro kosten. De populieren zullen aangeplant worden op verwoestijnde grond in midden-Mongolië. Elke aangeplante boom zal […]