Berichten

Een woonwijk wordt leefbaarder met kwalitatief goed openbaar groen,voldoende parkeerplaatsen en uitdagende speelplekken. Daar hechten de bewoners van Nunspeet veel waarde aan. De wensen zijn door de gemeente gehonoreerd en verpakt in een integrale wijkaanpak.

Het startschot voor de uitvoering werd gistermiddag gegeven door wethouder Edward van der Geest en de directeur van woonstichting Omnia Wonen. Doel van de wijkaanpak is de leefbaarheid in de buurt een ‘plus’ te geven. De totale kosten van de maatregelen bedragen ruim vier ton. 

Realiseren van groene parel en achterpaden
Een belangrijk element van de wijkaanpak is een opwaardering van het openbaar groen, daarbij is tevens een verbinding gelegd met het realiseren van een aantal zogenoemde groene parels en achterpaden.

Bron:
de Stentor

 

Natuur is er om in te spelen, te sporten en om in af te spreken met vrienden, vinden Nederlandse jongeren. Ze waarderen een stadspark dan ook meer dan verruigde veenweidegebieden. De Hollandse oernatuur is in hun ogen maar saai. Onder jongere kinderen is bovendien de interesse in natuur de afgelopen twintig jaar sterk afgenomen. De jongeren maken zich dan ook liever sterk voor stadsparken, waar ze kunnen samenkomen om te sporten of te barbecueën.
Deze conclusie van Alterra sluit aan bij een onderzoek van de Vrije Universiteit onder kinderen. De VU-onderzoekers concluderen dat de natuurinteresse bij kinderen de afgelopen twintig jaar sterk is afgenomen. Kinderen komen nog maar de helft zo vaak in de natuur en blijven er korter.