Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Char­lois BOO­M­ing: weer vier bomen

Als ik uit mijn raam kijk, zie ik alleen lan­taarn­pa­len en ste­nen. En dui­zen­den auto’s die voor­bij razen. Er is geen stuk­je groen in de wijk te vin­den. Ik ben hart­stik­ke blij dat deze vier bomen hier nu geplant zijn,” ver­telt Jan­ne­ke Bet­te enthou­si­ast. Op 6 april plant­te Ed Gover­de, voor­zit­ter dage­lijks bestuur, samen met […]

Vlaar­din­gen plant vier bij­zon­de­re bomen in het kader van ‘Groenste Stad’

De gemeen­te Vlaar­din­gen heeft van­daag vier bij­zon­de­re bomen geplant, om te vie­ren dat de stad is uit­ge­roe­pen tot Groen­ste Stad van Neder­land. De bomen — water­ci­pres (boom van het jaar 2010), zak­doek­jes­boom, anna­pau­lowna­boom en doods­been­de­ren­boom — zijn geko­zen van­we­ge hun opval­len­de ken­mer­ken en sym­bo­liek. Ze ver­wij­zen naar ver­ras­send water­rijk, brui­send en his­to­risch Vlaar­din­gen. De gemeen­te […]

Vlaar­din­gen plant vier ‘feest­bo­men’

Om te vie­ren dat Vlaar­din­gen in 2009 is uit­ge­roe­pen tot Groen­ste Stad van Neder­land, gaat de gemeen­te vier bomen plan­ten in ver­schil­len­de wij­ken. Tij­dens de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie is Vlaar­din­gen als kla­ver­tje vier gepre­sen­teerd. In elk kla­ver­blad wordt een boom geplant door kin­de­ren, wet­hou­der Anny Atte­ma en bestuurs­lid Mar­jo­lijn Ruijs van Enten­te Flo­ra­le. De bomen zijn […]