Vlaar­din­gen plant vier ‘feest­bo­men’

Om te vie­ren dat Vlaar­din­gen in 2009 is uit­ge­roe­pen tot Groen­ste Stad van Neder­land, gaat de gemeen­te vier bomen plan­ten in ver­schil­len­de wij­ken.

Tij­dens de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie is Vlaar­din­gen als kla­ver­tje vier gepre­sen­teerd. In elk kla­ver­blad wordt een boom geplant door kin­de­ren, wet­hou­der Anny Atte­ma en bestuurs­lid Mar­jo­lijn Ruijs van Enten­te Flo­ra­le. De bomen zijn geko­zen van­we­ge hun opval­len­de ken­mer­ken en sym­bo­liek. Ze ver­wij­zen naar ver­ras­send water­rijk, brui­send en his­to­risch Vlaar­din­gen.

Bron:
Gemeen­te Vlaar­din­gen