Samen­wer­king groen­on­der­houd bedrij­ven­ter­rein Dord­recht krijgt ver­volg

De samen­wer­king tus­sen gemeen­te en onder­ne­mers bij het groen­on­der­houd op bedrij­ven­ter­rein Dordt­se Kil III is een suc­ces. Het bestuur van de onder­ne­mers­ver­e­ni­ging geeft aan dat de kwa­li­teit van het groen is ver­be­terd in het afge­lo­pen jaar. Van­we­ge het suc­ces krijgt het pro­ject een ver­volg. In de afge­lo­pen 12 maan­den draai­de een proef, waar­bij onder­ne­mers zoveel […]

Prak­tijk­on­der­zoek water­re­ten­tie dak­tui­nen krijgt ver­volg

Groe­ne daken buf­fe­ren aan­zien­lij­ke hoe­veel­he­den regen­wa­ter. Door de ver­schil­len­de opbouw van daken vari­eert de water­re­duc­tie per dak. Opdracht­ge­vers wil­len graag spe­ci­fiek weten hoe­veel water een dak buf­fert. De Vak­groep Dak- en Gevel­be­groe­ners van bran­che­ver­e­ni­ging VHG wenst, met een ver­volg­on­der­zoek op een eer­de­re ver­ken­ning, hier meer inzicht in krij­gen. De vak­groep is met de WUR, Hoge­school […]