Praktijkonderzoek waterretentie daktuinen krijgt vervolg

Groene daken bufferen aanzienlijke hoeveelheden regenwater. Door de verschillende opbouw van daken varieert de waterreductie per dak. Opdrachtgevers willen graag specifiek weten hoeveel water een dak buffert.

De Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners van branchevereniging VHG wenst, met een vervolgonderzoek op een eerdere verkenning, hier meer inzicht in krijgen. De vakgroep is met de WUR, Hogeschool Rotterdam en andere onderzoekinstituten in overleg om te komen tot een onderzoek waarin een gestandaardiseerde onderzoeksmethode wordt ontwikkeld. Deze gestandaardiseerde onderzoeksmethode zorgt voor het onafhankelijk kunnen beoordelen van daken ten aanzien van de waterreductie en andere meerwaarden van een groen dak, zoals bijvoorbeeld de warmteregulatie.

Deze te ontwikkelen onderzoeksmethodiek dient een breed draagvlak te krijgen in de branche en bij de opdrachtgevers.

 

Groene daken vangen regenwater op
Groene daken onderscheppen meer dan de helft van het regenwater. De gemeten reductie van de neerslag is 52%. Voor kleine buien tot 5 mm neerslag zal bij groene daken geen regenwater naar de riolering afstromen. Bovendien vertragen groene daken de afstroming van het regenwater, voor de helft van de gemeten buien is de vertraging oneindig. Voor de overige buien varieert deze van een kwartier in een zeer natte uitgangssituatie, tot vier en een half uur voor een droge uitgangssituatie. Over het algemeen kan de vertragingstijd in het laatste deel van een bui oplopen tot meer dan drie uur als de regenintensiteit geleidelijk afneemt. Dit toont het praktijkonderzoek bij Van Hall Larenstein aan, waar in de jaren 2007 tot en met 2009 een proefopstelling met 10 extensieve daktuinen onderzocht is in opdracht van de Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners van branchevereniging VHG.

Behoefte aan gestandaardiseerd onderzoek
Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners gaat nu de mogelijkheden onderzoeken om voor afzonderlijke daken een uitspraak te kunnen doen. Voorzitter Hans van Cooten van de Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners:”Het is belangrijk dit onderzoek nu te gaan doen want de noodzaak van waterberging op het dak neemt steeds verder toe. Gestandaardiseerd onderzoek zal het draagvlak in de breedte voor groendaken alleen maar vergroten”.

Bron:
VHG