Berichten

GroenLinks  Barendrecht wil dat er in de periode 2010-2014 minimaal 2.000 bomen geplant worden in Barendrecht. De extra bomen versterken het groene karakter van de gemeente. Daarnaast hebben bomen een positieve invloed op de luchtkwaliteit en de opname van CO2.

Daarom geeft GroenLinks Barendrecht zaterdag 1 mei om 11.00 uur het goede voorbeeld door het planten van een beuk. Dan biedt fractievoorzitter Tessa Augustijn de inwoners van de gemeente Barendrecht een beuk aan.

Burgemeester Jan van Belzen neemt als voorzitter van de gemeenteraad de boom in ontvangst. Aansluitend wordt de boom geplant in park Buitenoord.

“Bomen versterken het groene karakter van Barendrecht”, stelt GroenLinks. “Door de oprukkende woningbouw is de laatste tijd steeds meer groen rondom Barendrecht verdwenen. Ook in woonwijken wordt steeds vaker groen opgeofferd. GroenLinks Barendrecht vindt dit onaanvaardbaar”, aldus de partij.

 

Bron:
De Weekkrant, Het Zuiden Barendrecht

Een groene stad is een gezonde stad. Het behouden en versterken van de groene ruimte verdient meer aandacht. De stad wordt daar mooier van en groen is belangrijk voor ons dagelijkse welzijn. Dit meldt GroenLinks Amsterdam op haar website.

Groengebieden zijn nodig om te kunnen ontspannen, spelen, luieren, wandelen en sporten. Groen in de directe omgeving maakt een locatie ook aantrekkelijker voor bedrijven.

Amsterdam is uniek om zijn omliggende groene zones, water en scheggen die de stad direct met het groen verbinden. De groene scheggen van Amsterdam steken diep de stad in en vormen de stedelijke hoofdgroenstructuur. De versterking van deze structuur heeft prioriteit.

 

Hoofdgroenstructuur beter onderling verbinden
Groen heeft ook functies voor dieren en planten in de stad. Veel dier- en plantensoorten in de stad hebben het moeilijk. Mussen verdwijnen uit het straatbeeld en vlinders zie je nauwelijks meer. Om vogels en vlinders te beschermen wil GroenLinks de hoofdgroenstructuur beter onderling verbinden en koppelen aan de bestaande natuur buiten de stad. In parken en groenstroken wordt gekozen voor ecologisch beheer, zodat deze bloemrijker worden en schuilplaatsen voor dieren behouden blijven. Bij aanleg van nieuw groen wordt bij voorkeur gekozen voor planten met bessen en bloemen, waar de stadse dieren van kunnen eten. 

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
GroenLinks Amsterdam