Deven­ter zorgt met bij­en­lint voor meer ver­schil­len­de plan­ten en die­ren

De gemeen­te Deven­ter legt samen met Tran­si­ti­on Town Deven­ter een bij­en­lint (bloe­men­lint) aan in Deven­ter. Van­af vol­gen­de week wor­den de gemeen­te­lij­ke plant­soe­nen aan­ge­pakt. Door anders te maai­en en bij-vrien­­de­­lij­­ke plan­ten in te zaai­en, neemt de ver­schei­den­heid aan plan­ten en die­ren in de Groen­ste Stad van Euro­pa toe. Door voed­sel­te­kort gaat het slecht met de bij­en […]

Ede orga­ni­seert ver­schil­len­de groe­ne­ve­ne­men­ten voor bewo­ners en toe­ris­ten

De maand mei staat in het teken van groen in Ede. Met ‘Beleef het groen!’ kun­nen Edena­ren en bezoe­kers tij­dens ver­schil­len­de eve­ne­men­ten genie­ten van het groen in en bui­ten de stad. ‘Beleef het groen!’ wordt gehou­den van 25 tot en met 28 mei met de INSEC­TEN­ex­pe­rien­ce. Deze samen­wer­king tus­sen de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Cine­mec laat […]