Berichten

Straatbeplantingen kunnen niet allemaal even goed tegen strooizout. Binnenkort zal de schade zichtbaar worden, na de strooibeurten die in februari nodig waren. Bladeren worden bruin en de groei laat te wensen over. Ook aan de kust bepaalt de gevoeligheid voor zoute zeewind welke planten het er goed doen. Toch is een goede plantkeuze ook voor professionals moeilijk, omdat gegevens over zoutgevoeligheid slecht te vinden zijn.

PPO verzamelde gegevens over zoutgevoeligheid uit literatuur, in opdracht van het Productschap Tuinbouw. Een lijst met gegevens over bijna 1.000 gewassen is gratis te downloaden als Excelbestand. Er staan bomen, heesters, coniferen en vaste planten in. De gevoeligheid voor zout via de wortels en op het blad verschilt soms sterk binnen één en dezelfde plant; indien bekend zijn deze daarom apart vermeld.

Download hier de zoutgevoeligheidslijst » 

Tijdens het op 21 oktober gehouden symposium ‘Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen’  bij Helicon Opleidingen in Nijmegen werd de nieuwe brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’ gepresenteerd. De brochure is geschreven door Marco Hoffman van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en wordt uitgegeven door Plant Publicity Holland.

De brochure geeft voorbeelden om groenvoorzieners en beleidsmakers bij gemeenten te informeren over hoe de natuur dichtbij huis kan worden gehaald. Daarnaast bevat de brochure achtergrondinformatie over biodiversiteit in de stad en staan er handige soorttabellen in van planten die bijvoorbeeld bijen, vlinders of vogels aantrekken. Ook worden tips gegeven over bepaalde beplantingsvormen en voorbeelden genoemd van creatieve initiatieven van gemeenten om biodiversiteit te bevorderen.

Uitstekend
Auteur Marco Hoffman overhandigde het boekje gisteren aan de voorzitter van de Nederlandse Bijenvereniging en de voorzitter van de Nijmeegse Bijenvereniging. Beide voorzitters waren zeer te spreken over de brochure, omdat volgens hen enerzijds goed is om de biodiversiteit in de stedelijke omgeving en buitengebied te stimuleren en anderzijds om het soortenrijkdom in stedelijke omgeving te verbreden. De soortentabellen zijn hiervoor een uitstekend middel.

Bestellen
De brochure kwam tot stand door samenwerking van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Plant Publicity Holland. De kosten van de brochure zijn € 3,00 per stuk (inclusief btw en verzendkosten). De brochure is op te vragen per mail bij Plant Publicity Holland met vermelding Biodiversiteit. Gironummer: 14533 tnv PPH in Boskoop met vermelding van adresgegevens.

Jaar van de biodiversiteit
2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit. Imkervereniging Nijmegen, dat haar 100-jarige jubileum vierde, heeft daarom gekozen voor het thema bevorderen biodiversiteit met drachtplanten (en de honingbij als ambassadeur voor bevorderen biodiversiteit) als thema van haar jubileum symposium.

Tijdens het symposium werd door de imkervereniging de bijenboom (Tetradium daniellii) aangeboden aan wethouder Turgay Tankir (Openbare Ruimte & Wijken). De boom wordt geplant in het Goffertpark.

Bomen en wet is al 30 jaar het standaardwerk op het gebied van wetgeving en rechtspraak over bomen. Deze zesde geheel herziene editie behandelt de veranderingen in wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de rechtspraak.

De nieuwe editie gaat in op de introductie van de omgevingsvergunning en de vernieuwde wet op de ruimtelijke ordening. Wijzigingen in het gemeentelijk kapverbod en zelfs toekomstige wijzigingen in de natuurwetgeving worden toegelicht.
Daarnaast leiden nieuwe rechterlijke uitspraken in het bestuursrecht tot een duidelijke afbakening van wie belanghebbend is bij bomenkap. Of ze dwingen gemeenten tot een zorgvuldige motivering van een kapbesluit.

Meer informatie over ‘Bomen en wet’ vindt u hier »

Bron:
De Bomenstichting