Zoutgevoeligheidslijst van straatbeplantingen verschenen

Straatbeplantingen kunnen niet allemaal even goed tegen strooizout. Binnenkort zal de schade zichtbaar worden, na de strooibeurten die in februari nodig waren. Bladeren worden bruin en de groei laat te wensen over. Ook aan de kust bepaalt de gevoeligheid voor zoute zeewind welke planten het er goed doen. Toch is een goede plantkeuze ook voor professionals moeilijk, omdat gegevens over zoutgevoeligheid slecht te vinden zijn.

PPO verzamelde gegevens over zoutgevoeligheid uit literatuur, in opdracht van het Productschap Tuinbouw. Een lijst met gegevens over bijna 1.000 gewassen is gratis te downloaden als Excelbestand. Er staan bomen, heesters, coniferen en vaste planten in. De gevoeligheid voor zout via de wortels en op het blad verschilt soms sterk binnen één en dezelfde plant; indien bekend zijn deze daarom apart vermeld.

Download hier de zoutgevoeligheidslijst »