Ant­wer­pen ver­plicht groe­ne daken

Wie van­af vol­gend jaar een plat dak aan­legt of ver­bouwt, is ver­plicht hier­van een groen dak te maken. Het sche­pen­col­le­ge heeft onlangs de nieu­we bouw­co­de voor 2011 goed­ge­keurd. Met deze nieu­we bouw­re­gels wil de stad de leef­baar­heid, de vei­lig­heid en de beeld­kwa­li­teit in de stad ver­ho­gen. Wie van­af vol­gend jaar een plat dak aan­legt of […]

Groe­ne daken ver­plicht in Kopen­ha­gen

De Deen­se hoofd­stad Kopen­ha­gen ver­plicht bou­wers van alle nieu­we plat­te daken groen­da­ken te maken. Daar­door moet de stad jaar­lijks zo’n vijf­dui­zend vier­kan­te meter groen bij­win­nen. De stad Kopen­ha­gen is for­meel: elk plan dat daken bevat met een hel­lings­graad van min­der dan 30 gra­den, moet in vege­ta­tie voor­zien op dat dak. Ook voor bestaan­de daken komt […]