Den Haag ver­lengt sub­si­die voor groe­ne daken

Par­ti­cu­lie­re huis­ei­ge­na­ren, ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren en bedrij­ven kun­nen nog tot uiter­lijk 1 novem­ber 2014 sub­si­die aan­vra­gen voor het aan­leg­gen van een groen dak in de gemeen­te Den Haag. Dins­dag 12 okto­ber 2011 heeft het col­le­ge van b&w dit beslo­ten. De gemeen­te Den Haag moe­digt de aan­leg van groe­ne daken aan. Groe­ne daken zor­gen ervoor dat […]

Utrecht ver­lengt sub­si­die­ter­mijn groe­ne daken

Hui­zen­be­zit­ters in Utrecht met plan­nen voor een groen dak, kun­nen nog tot medio 2011 een aan­vraag voor sub­si­die indie­nen. De sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken zou eigen­lijk deze zomer ein­di­gen, maar de gemeen­te heeft beslo­ten de ter­mijn te ver­len­gen.  Tot nu toe heb­ben slechts zeven­tien huis­ei­ge­na­ren een sub­si­die­aan­vraag inge­diend voor een groen dak. De sub­si­die bedraagt […]