Cen­trum Amster­dam als groen­ste stads­deel ver­ko­zen en Noord als dier­vrien­de­lijk­ste

In Amster­dam wer­den onlangs de awards voor het dier­vrien­de­lijk­ste en het groen­ste stads­deel uit­ge­reikt. Stads­deel Noord mag zich het dier­vrien­de­lijk­ste stads­deel van 2011 noe­men. Stads­deel Cen­trum is het groenst. Stads­deel­voor­zit­er en por­te­feuil­le­hou­der Jeani­ne van Pinx­te­ren nam de award voor het groen­ste stads­deel in ont­vangst op het groe­ne dak van de Sto­pe­ra. Jury­voor­zit­ter Daniël Höwekamp (bouw­bi­o­loog) […]

Park Sons­beek ver­ko­zen tot bes­te Open­ba­re Ruim­te

Park Sons­beek in Arn­hem is zowel door de vak­ju­ry als het publiek geko­zen tot Bes­te Open­ba­re Ruim­te van 2010. Op de vak­beurs Urban Design kre­gen zij op 14 april 2010 de prijs uit­ge­reikt door Henk Hart­ze­ma, lec­tor Urba­nism aan de Aca­de­mie van Bouw­kunst. Naast Park Sons­beek waren Park Val­ken­berg in Bre­da en het Kra­ling­se Bos […]