Berichten

In Amsterdam werden onlangs de awards voor het diervriendelijkste en het groenste stadsdeel uitgereikt. Stadsdeel Noord mag zich het diervriendelijkste stadsdeel van 2011 noemen. Stadsdeel Centrum is het groenst.

Stadsdeelvoorziter en portefeuillehouder Jeanine van Pinxteren nam de award voor het groenste stadsdeel in ontvangst op het groene dak van de Stopera. Juryvoorzitter Daniël Höwekamp (bouwbioloog) lichtte de keuze van de jury voor stadsdeel Centrum toe.

Centrale aanpak groene daken
De jury was zeer te spreken over de prioriteit die voetgangers en fietsers krijgen in het stadsdeel en de pilot met het gescheiden inzamelen van plastic afval en de subsidie voor groene daken. De jury merkte hierbij wel op dat er in de stad nog veel moet gebeuren op het gebied van groen en duurzaamheid. Een centraal gestuurd beleid kan zorgen voor meer daadkracht en minder versnippering. De jury pleitte voor het inzetten op woningrenovatie en een centrale aanpak van groene daken. Duurzame oplossingen moeten in de hele keten worden gezocht en aangepakt.

Ecologische structuren
In een groen stukje in Amsterdam Noord kreeg Willem Paquay – lid dagelijks bestuur stadsdeel Noord – de award voor het diervriendelijkste stadsdeel. De juryvoorzitter Martin Melchers (voormalig stadsecoloog) loofde de inzet van het stadsdeel Noord voor het oplossen van knelpunten in de ecologische structuren, het voeren van een succesvol beleid ten aanzien van de ijsvogel en de grutto. Aanbevelingen deed de jury vooral op het gebied van voorlichting vanuit het stadsdeel. Zo kan op de website een aparte subpagina komen voor dieren en natuur, waarbij hondenbeleid en informatie over in het wild levende dieren samen kunnen worden gebracht.

Jury samenstelling
De jury die de stadsdelen op diervriendelijkheid beoordeelde bestond uit Martin Melchers (voormalig stadsecoloog), Hanna Hirsch (Vogelbescherming), Eva van Joost (Dierenbescherming Amsterdam) en René Verhoogt (Dierenambulance Amsterdam). Daniël Höwekamp (architect/bouwbioloog), Joyce van Heijningen (Stoere Vrouwen) en Philip van Traa (Green Olive/De Groenten uit Amsterdam) beoordeelden hoe groen de stadsdelen zijn. Beide jury’s kwamen unaniem tot een oordeel, maar hadden ook een lijst aanbevelingen voor de winnende en de overige stadsdelen.

Initiatiefnemer
Het is dit jaar voor het eerst dat de Partij voor de Dieren de verkiezing organiseert. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: “Door het organiseren van deze verkiezing zetten we twee stadsdelen in het zonnetje en moedigen we tegelijkertijd alle stadsdelen aan om hun beleid diervriendelijker en groener te maken, want volgend jaar komt er weer een verkiezing met nieuwe kansen.”

Bron:
Gemeente Amsterdam

Park Sonsbeek in Arnhem is zowel door de vakjury als het publiek gekozen tot Beste Openbare Ruimte van 2010. Op de vakbeurs Urban Design kregen zij op 14 april 2010 de prijs uitgereikt door Henk Hartzema, lector Urbanism aan de Academie van Bouwkunst. Naast Park Sonsbeek waren Park Valkenberg in Breda en het Kralingse Bos in Rotterdam genomineerd voor de Award Beste Openbare Ruimte 2010.

De vakjury koos bijna unaniem voor het park met de meest heldere formule, dat met grote zorgvuldigheid wordt beheerd en waar de communicatie met gebruikersgroepen grote aandacht krijgt. En dat is Park Sonsbeek. Volgens het juryrapport worden ‘in dit park alle opties aangegrepen en is de visie overtuigend: wat de betrokkenen in hun hoofd hebben, komt ook uit hun handen. Deze visie is helder en dat wordt tot in de grassprietjes doorgevoerd. Daarom is dit monumentale stadspark een voorbeeld voor andere plaatsen’

Burger staat centraal
De vakjury was onder de indruk van Park Sonsbeek. De burger staat er centraal en met een vast team wordt het monumentale stadspark beheerd. Zij zorgen dat het park schoon, heel en veilig is en dat het door de gebruiker zo goed mogelijk gebruikt kan worden. Dat blijkt onder meer uit de goede toegankelijkheid van het park (er zijn maar liefst 75 ingangen), de goede relatie met het bedrijfsleven en een heuse ijsvogelbroedplaats. Maar ook wordt er nagedacht over innovatieve concepten als wandelrecepten via de huisarts, revalidatie in de buitenlucht en natuurlijke speelplekken. Uit het beheer van Park Sonsbeek wordt vervolgens duidelijk dat ‘continuïteit’ een belangrijke waarde is. Gratis internet via een Wifi-verbinding kan hierbij een nieuwe impuls geven. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven mag niet onopgemerkt blijven. Daarmee voldoet Park Sonsbeek aan de eis om van maatschappelijke en economische meerwaarde te zijn. Ook het publiek koos Park Sonsbeek als winnaar.

Lees het volledige bericht en de juryrapporten »

Bron:
Stedelijk Interieur