Vergroten waterbergend vermogen in Weerterbos

De komende maanden zal door Stichting het Limburgs Landschap in het Weerterbos worden gewerkt aan natuurherstel. Het waterbergend vermogen voor de omgeving wordt hiermee vergroot, waardoor het water beter wordt ‘vastgehouden’ in het bovenste deel van het watersysteem. In het deelgebied de Grashut, dat agrarisch in gebruik is geweest, zal de voedselrijke bovenlaag worden afgegraven […]

Ambitie van Eindhoven is om de groene uitstraling te vergroten

Op maandag 4 februari om 12.00 uur planten wethouder Mary Fiers en Stadsprins De Gruune (Leon Kerkhofs) samen een boom in de stadstuin bij het Mercadogebouw. Hiermee bevestigen ze hun gezamenlijke ambitie om de groene uitstraling van Eindhoven te vergroten. De boom die geplant gaat worden in de Stadstuin is een Magnolia kobus. Eindhoven is […]