Ver­gro­ten water­ber­gend ver­mo­gen in Weer­ter­bos

De komen­de maan­den zal door Stich­ting het Lim­burgs Land­schap in het Weer­ter­bos wor­den gewerkt aan natuur­her­stel. Het water­ber­gend ver­mo­gen voor de omge­ving wordt hier­mee ver­groot, waar­door het water beter wordt ‘vastgehouden’ in het boven­ste deel van het water­sys­teem. In het deel­ge­bied de Gras­hut, dat agra­risch in gebruik is geweest, zal de voed­sel­rij­ke boven­laag wor­den afge­gra­ven […]

Ambi­tie van Eind­ho­ven is om de groe­ne uit­stra­ling te ver­gro­ten

Op maan­dag 4 febru­a­ri om 12.00 uur plan­ten wet­hou­der Mary Fiers en Stads­prins De Gruune (Leon Kerk­hofs) samen een boom in de stads­tuin bij het Mer­ca­do­ge­bouw. Hier­mee beves­ti­gen ze hun geza­men­lij­ke ambi­tie om de groe­ne uit­stra­ling van Eind­ho­ven te ver­gro­ten. De boom die geplant gaat wor­den in de Stads­tuin is een Mag­no­lia kobus. Eind­ho­ven is […]